Service Robotar

Enligt ISO 8373 kräver servicerobotar en ”grad av autonomi”, vilket är ”förmågan att utföra avsedda uppgifter baserade på nuvarande tillstånd och avkänning, utan mänskligt ingripande”. För servicerobotar sträcker sig detta från partiell autonomi – inklusive människa robotsamverkan – till full autonomi – utan aktiv inblandning av människor. IFR-statistiken för servicerobotar innehåller därför system som bygger på en viss grad av mänsklig robot interaktion eller helt autonoma system.

En robot är en mekanisk enhet programmerbar i två eller flera axlar med en grad av autonomi som medger rörlighet i sin miljö för att utföra avsedda uppgifter. Autonomi i detta sammanhang innebär möjligheten att utföra avsedda uppgifter baserat på avancerade algoritmer och sensorer utan mänsklig intervention.

En servicerobot är en robot som utför praktiska uppgifter som hjälper människor eller utför vissa uppgifter ihop med utrustningar av olika slag. Undantaget från denna definition är industriautomatiserings applikationer i direkta produktionsprocesser. Klassificeringen av en robot som industrirobot eller servicerobot sker utifrån den avsedda applikationen.

En servicerobot för personligt bruk används för en icke-kommersiell uppgift. Exempel är automatiserad rullstol och personlig mobilitetsassistent.

En servicerobot för professionell användning används för en kommersiell uppgift, som vanligtvis drivs av en välutbildad operatör. Exempel är rengöringsrobot för offentliga platser, leveransrobot på kontor eller sjukhus, brandbekämpningsrobot, rehabiliteringsrobot och operationsrobot på sjukhus. I detta sammanhang är operatören en person som är utsedd för att starta, övervaka och stoppa avsedd drift av ett robotsystem.

 

Några typiska B2B-applikationer för servicerobotar:

-Inspektion och underhåll

-Lantbruk

-Logistik

-Medicinsk teknik

-Mobila plattformar

-Produktionsstöd

-Professionell rengöring

-Övervakning

 

Robotens Historia (PDF)