Foto från Göteborgs Tekniska College

Ny rapport: Stort kompetensbehov i industrin  

Industrins Kompetensbehov 2024-2027 ny rapport från Industrirådet.

De stora teknikskiften som pågår till följd av digitalisering och övergången mot klimatneutralitet utgör en av de största omställningarna för näringslivet på flera generationer. Det innebär helt nya förutsättningar för industrin och arbetsmarknaden i Sverige. 

För att kommande investeringar och jobb ska hamna i Sverige krävs konkurrenskraftiga industriföretag. Konkurrenskraft skapas av en mängd faktorer. Inte minst av företagen själva. Men också av ett antal strukturfrågor som politiken ytterst har i uppdrag att hantera. En ny undersökning från Industrirådet visar på ett stort behov av kompetens i industrin som i nuläget inte matchas av ett relevant utbildningsutbud, vare sig för unga eller yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling eller omställning. Här måste en förändring ske. 

Samtidigt innebär en stor efterfrågan på kompetens stora möjligheter för ungdomar och yrkesverksamma. Elever som gått ut gymnasieskolans industri- och teknikinriktade program är eftertraktade på arbetsmarknaden och likaså studenterna på högskolornas och yrkeshögskolornas ingenjörs-, teknik- och IT-utbildningar. Det finns också stora möjligheter för personer som finns på arbetsmarknaden idag att utvecklas inom industrin. 

Många företag – över hela landet – har svårt att hitta den kompetens de söker. Det handlar både om yrkes- arbetare som processoperatörer, CNC-operatörer, olika former av tekniker och svetsare, samt ingenjörer inom flera områden och mjukvaru- och systemutvecklare. Efterfrågan, som inkluderar både ny- och ersättnings- rekryteringar, är betydligt större än utbudet. 

Den kompetens som flest företag har angett att de önskar mer av är ”projektledning” och stor efterfrågan finns också på ”produktionsplanering” och ”ledarskapsförmåga”. Den övergripande digitaliseringen innebär till exempel en ökad grad av robotisering och automatisering i produktionsprocesser, större fokus på mjukvaruinnehåll i traditionella hårdvaruprodukter och en ökad grad av uppkoppling generellt. Kompetensen ”automation” är den näst mest efterfrågade i undersökningen. Klimatomställning och en mer cirkulär ekonomi påverkar också vilken kompetens teknikindustrin behöver framåt. 

De mest efterfrågade kompetenserna närmaste tre åren 

1 Projektledning

2 Automation

3 Produktionsledning och planering

4 Ledarskapsförmåga

Besök gärna Elmia Produktionsmässor i Jönköping den 14-17 maj och Kompetens Arena som är en del av Elmia Produktionsmässor som fokuserar på kompetens och resurser till industrin. Här kommer företag och organisationer som arbetar med kompetens- och utbildningsfrågor att samlas och belysa framtidens krav och utmaningar.

Läs hela rapporten här

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Ny rapport: Stort kompetensbehov i industrin  

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer