Svensk industri större än vad traditionell branschindelning visar

Svensk industri är avsevärt större än vad traditionell branschindelning visar. När även underleverantörer räknas in är över 800 000 personer sysselsatta, enligt beräkningar från Facken inom industrin. Sysselsättningen har befunnit sig på en relativt stabil nivå sedan 2009. Industrin är en internationellt konkurrensutsatt sektor med stor betydelse för svensk export. Även företag som i hög grad bygger sin verksamhet på att vara underleverantörer till industrin kan indirekt känna av samma internationella konkurrens. Det skriver Facken inom industrin i rapporten ”Utvidgad industri och internationellt konkurrens- utsatt sektor”. Varje person som är direkt sysselsatt i industrin genererar drygt en person till som är indirekt sysselsatt. Bland de branscher som genererar flest sysselsatta utanför industrin återfinns handeln, olika företagstjänster, jordbruket, bemanning, transport och bygg. Sysselsättningen för alla dessa personer ingår i det som kan benämnas en utvidgad industri.  Läs rapporten här !