Svensk Industri viktigt för tjänsteproduktion, ny rapport från Teknikföretagen

Varu- och tjänsteproduktion är idag tätt sammanflätad i värdekedjor och därmed ger traditionell statistik en delvis missvisande bild av Sveriges ekonomi.

Detta gäller inte minst när det gäller exportsektorns bidrag, dessutom missas ofta tjänsteproducenters betydelse för industriproduktionen samt det faktum att delar av tjänsteproduktionen idag är internationellt konkurrensutsatt på ett motsvarande sätt som industrin.

Med hjälp av en input/output-analys kan dock en mer rättvisande bild erhållas – som fångar upp såväl direkta som indirekta effekter i värdekedjorna.

Några fakta:

  • Industrins andel av Sveriges BNP har stabiliserats på 20 procent, enligt I/O-statistiken.
  • Totalt sysselsätter industrin 814 000 personer, när såväl direkt som indirekt sysselsättning räknas med.
  • Från 2015 till 2018 skapade industrin 43 000 fler jobb inom industrin, varav flertalet bland tjänsteleverantörer.
  • För varje direkt sysselsatt inom industrin skapas 1,2 jobb hos underleverantörer: sysselsättningsmultiplikatorn är alltså 2,2.

Läs Rapporten här: