Trots problem få SME ersätter utländska leverantörer med svenska

Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller planerar att göra det framöver. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
– Så här nio månader in i krisen är resultaten slående. Trots leveransproblem har få små och medelstora exportföretag slutat köpa från utländska leverantörer. I Sverige finns sällan det man söker och naturligtvis är det också en prisfråga. Det är mer sannolikt att företagen minskar sin sårbarhet genom andra sätt, såsom fler leverantörer, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
Tre av fyra undersökta företag har underleverantörer utomlands; 71 procent i andra europeiska länder, 38 procent i Asien och 21 procent i Nordamerika.
– Undersökningen ger en tydlig indikation på att pandemin inte heller leder till att många små och medelstora exportföretag tar hem produktion till Sverige. Värdetillväxten för de svenska exportföretagen sker sällan i sammansättningen av komponenter. Den sker oftare i design, marknadsföring, forskning- och teknikutveckling än på själva tillverkningen av produkten, säger Stefan Karlsson.
Undersökningen i korthet:

• Tre av fyra undersökta företag har underleverantörer utomlands:
• 71 procent i Europa, 38 procent i Asien och 21 procent i Nordamerika
• Två procent har tidigare i år haft underleverantörer utomlands, men inte längre
• Nästan hälften (46 procent) har haft problem med leveranser från underleverantörer under pandemin
• Av dessa har en tredjedel (33 procent) kvarstående problem med utländska underleverantörer, varav knappt hälften inte sett någon förbättring och drygt hälften en liten förbättring
• 1 av 20 (6 procent) har ersatt sina utländska leverantörer med svenska (motsvarande nivå i juni, då fem procent)
• 1 av 20 (6 procent) planerar att ersätta sina utländska leverantörer, men har ännu inte gjort det (motsvarande nivå i juni, då fem procent)