Valets viktigaste fråga saknas i debatten !

Vad är allra viktigast för Sverige framtid? Svaret är -Vår produktion av varor och tjänster som gör att vi får resurser till vårt land. Eller med andra ord -vår industri och företagandet. I den politiska debatten prioriteras inte dessa frågor alls. Nog är det underligt? Man tar näringslivet för givet, och att de ekonomiska resurserna finns där. Utan framgångsrika företag ingen fungerande välfärd.När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent enligt en rapport från SINF. Den svenska kronan har i år rasat med mer än 10% mot US dollar och Euron. Det framhålls ofta att företagen tjänar på detta men då skall vi komma ihåg att endast 10 % av svenska småföretag exporterar medan dom allra flesta är importörer. Detta innebär att företagens marginaler  urholkas i takt med att kronan blir svagare. Resultatet är givetvis att konkurrenskraften blir sämre och i värsta fall går företaget i konkurs. För att motverka dessa negativa faktorer och bibehålla och öka sin konkurrenskraft måste företagen jobba med andra metoder tex att öka digitaliseringen, automatisering och robotisering. Att aktivt medverka i Tillverksverkets program Robotlyftet är därför ett bra första steg!

 

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA