Viktiga industritrender att hålla koll på!

Tillverkningsindustrin utvecklas och förändras kontinuerligt och påverkar allt från transport/ logistik och energisystem, förnödenheter och råvaror, produktdesign och tillverkningsprocesser. Nedan listas några av de viktigaste trenderna/förändringarna som kommer att påverka tillverkningsindustrin under de närmaste åren. 

Elektromobilitet 

Den ökande användningen av elfordon innebär att produktionen av förbränningsmotorer och drivlinekomponenter kommer att minska avsevärt. En drivlina med förbränningsmotor innehåller ca 1400 komponenter en eldrivlina endast 200 komponenter. Klepa branchorganisationen för europeiska fordonsunderleverantörer räknar med att 500 000 arbetstillfällen kommer att försvinna i EU hos tillverkare av konventionella drivlinor. Samtidigt tillkommer 225 000 nya arbetstillfällen inom produktion av elfordon och batterier.

Hemtagning av produktion

Många företag har etablerat produktion i länder med lägre löner eller skatter. Detta innebär dock en stor risk. Covid-19 har blixtbelyst svagheterna med att ha stora delar av sin produktion i länder som ligger upp till en och halv månad bort med fartyg. När hemmajobbande konsumenter började e-handla i större utsträckning än tidigare uppstod ett även ett underskott på fraktkapacitet vilket leder till störningar i leveranskedjan. Miljöaspekten är ett annat tungt vägande skäl att se över var i världen produktionen sker. I och med att hemtagning av produktion så kommer efterfrågan på konkurrenskraftiga komponenter från lokala underleverantörer att öka. Andelen inhemska och lokala material i tillverkningsprocessen kommer också att öka vilket minimerar risken för störningar i leveranskedjan.

Lean Produktion

Effektivitetsutveckling baserat på Lean Produktion har funnits länge i tillverkningsindustrin men är fortfarande lika aktuell. Lean produktion har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi och är ett sätt att leda och driva en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov. Grunden för Lean är att sätta kunden i centrum och systematiskt förbättra verksamheten utifrån vad som är viktigt för kunden.

AI Teknik

Att investera i ny teknologi har alltid varit mycket viktigt för tillverkningsindustrin och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Programvara för artificiell intelligens i kombination med sensorer som syn och andra avkänningssystem gör det möjligt för robotar att bemästra svåra uppgifter, dessutom är den nya generationens robotar lättare att installera och programmera. Vi kan förvänta oss mer användning av robotar med artificiell intelligens vilket kommer att leda till effektivare produktionsprocesser. Artificiell intelligens gör framsteg inom många industriområden och kommer att leda till att konventionell robotprogrammering kommer att bli enklare. En annan mycket viktig trend är att företagen förbättrar sina underhållsprocesser genom att använda AI-system så att man kan förutsäga när en maskin eller produkt behöver underhåll  vilket ökar företagens förmåga att effektivare underhålla och hantera sina tillgångar.

Nya material 

För tillverkningsföretag som arbetar med metall och plast så får man räkna med att priserna fortsätter att stiga under de kommande åren. Trots att plasten har påverkan på vår miljö så fortsätter vår plastanvändning att öka. Anledningen är att plast är ett billigt och extremt användbart material och vi har svårt att hitta andra material som kan ersätta plasten. Men det finns hållbara material som kan komma att ersätta plasten i framtiden. Metaller är grundämnen som kan användas gång på gång och är idealiska för återvinning. Flera viktiga metaller som anses kritiska för klimatomställningen kommer att återvinnas i större utsträckning än vad som sker idag. Det tas ständigt fram nya avancerade material för 3D printing såsom gummi, nylon och träliknande filament. Detta öppnar möjligheter att tillverka prototyper som inte bara matchar en slutprodukt i form men även i viss utsträckning funktion. 

Automation 

Automation är inget nytt i tillverkningsindustrin, men det kommer att bli ännu vanligare under de kommande åren. Detta gäller särskilt för mindre och medelstora tillverkningsföretag som vill minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. Vi kommer också att se en ökning av självkörande autonoma mobila robotar som används för materialplock och transporter inom fabriker och lager. Den nya tekniken med autonoma robotsystem bidrar till ökad robotanvändning i branscher som logistik, livsmedel, textil, träprodukter och plast. Den pågående digitala transformationen kommer att leda till helt nya affärsmodeller eftersom producenterna kan diversifiera lättare än någonsin. I den smarta fabriken kommer olika produkter att monteras i samma flexibla robotstation vilket innebär att den traditionella produktionslinjen kommer att minska i betydelse. Ny teknik kommer i snabb takt att integreras i robotik- och automationssystemen detta gör att man även kan automatisera produktion med många produktvarianter och små serier. Moderna robotar kan idag samarbeta säkert med operatörer på arbetsplatsen och eliminera farliga, tråkiga och monotona arbeten. Arbetsmiljö och maskinsäkerhet är redan idag i fokus men kommer att bli viktigare i framtiden i och med den ökande andelen samarbetsrobotar och introduktionen av autonoma robotsystem. Teknikutvecklingen har även lett fram till nya trender avseende gripdon för robotar (end-of-arm tooling). Mer mångsidiga gripdonskonstruktioner ökar flexibiliteten och gör att ett gripdon kan användas för flera tillämpningar. Dagens avancerade simuleringsteknik minskar dom tekniska och ekonomiska riskerna vid installation av nya robotautomationsanläggningar. Sammantaget leder detta till att många nya tillämpningsområden öppnas för robotar och robotautomation.

Digitalisering

Med de pågående förändringarna i omvärlden uppstår nya behov och krav på ändrade arbetssätt i verksamheten för att behålla eller stärka företagets marknadsposition samt öka företagens motståndskraft mot alla typer av störningar, alltifrån förbättrat skydd mot IT intrång och kriminella aktiviteter av olika slag. Tillverkningsföretag börjar i högre grad implementera mobila IT lösningar för olika uppgifter i företaget. Detta kan inkludera allt från att använda surfplattor eller smartphones för datainsamling till eller förmedla monteringsinstruktioner i produktionen eller en app som anställda kan använda för att beställa varor. Företag kan spara tid och pengar samtidigt som kommunikationen mellan avdelningarna förbättras. Användningen av ”Big data” dvs stora mängder kvantitativa eller kvalitativa data kommer i allt högre grad användas för verksamhetsstyrning och beslutsfattande. Tekniken möjliggör smart tillverkning och har på senare år blivit mycket effektivare. Big Data kommer att ha stor inverkan på tillverkningsindustrin och kan användas för att bestämma allt från materialval, design, effektivisera produktionsprocesser och förbättra kvalitet på producerade varor.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett mycket aktuellt tema på koncernledningsmöten i svenska bolag – precis som outsourcing var för 20 år sedan. Hållbarhet har alltid varit viktigt och kommer att prioriteras i allt högre grad. Företag förväntas införa miljövänliga produktionsmetoder och produkter vilket också kommer att leda till lägre kostnader och mindre avfall. Vi kommer också se ett ökat fokus på att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar inte bara om hur stort det direkta klimatavtrycket är utan också hur det indirekta avtrycket är till exempel hos underleverantörer och vilken miljöpåverkan som finns transportledet tex hos ett fartyg som fraktar produkter.

Energieffektivisering

Det finns stora möjligheter att effektivisera energianvändningen i företag genom att använda energieffektiv teknik i tillverkningsprocesser och genom att införa energieffektiva hjälpsystem såsom pumpar, fläktar, belysning samt trycklyftsystem. Investeringar i modern robotteknik kommer också att att leda till ett mindre koldioxidavtryck. Moderna robotar är energieffektiva och minskar därmed direkt energiförbrukningen i produktionen. Genom högre precision producerar de också färre felaktiga och undermåliga varor, vilket har en positiv inverkan på förhållandet mellan resursinsats och produktion. Dessutom hjälper robotar till att kostnadseffektivt producera utrustning för förnybar energi, såsom solceller eller vätebränsleceller. Med robotautomation kan man även introducera obemannade nattskift sk Lights Out Manufacturing vilket sänker energiförbrukningen.

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Viktiga industritrender att hålla koll på!

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer