VME Mechanics: Robotisering kräver gediget förarbete

Förutsättningsstudie ger tillfälle till reflektion och strategiska frågor

WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning. VD David Åqvist:

”När jag fick reda på möjligheten att få stöd i vår robotiseringsprocess var min spontana reaktion ’Yes!’. Det finns en enorm tillväxtkapacitet i svensk industri om företag som vi – mindre företag med stort behov av ökad automation och robotisering – kan få hjälp att dels få upp frågan på bordet, dels få guidning i teknikvalen. Parallellt med att vi har haft en mindre robot i drift har vi nu tagit fram en plan för investering och installation av en ny stor, avancerad robot. Under en förutsättningsstudie har vi jobbat i ett team tillsammans med IUC och diskuterat allt från strategiska frågor till tekniska detaljer för olika robotmodeller. Vår viktigaste informationskälla har varit våra duktiga medarbetare i verkstan. Vi ska bygga på deras erfarenheter, de måste ges utrymme att leda och styra.

En lyckad robotisering kräver gediget förarbete
En förutsättning för att installera en stor robot här hos oss är större yta, och vi håller nu på att bygga ut fabriken. Ett bygge tar alltid sin tid, och det är bra, för det ger oss tid att lyssna, tänka och reflektera. Parallellt med bygget tar vi lärdom av den rådgivning vi fått. En lyckad robotinvestering kräver ett gediget förarbete som handlar om analys av flöden och processer. Lean, 5S, flödesfrågor – det är sådant vi jobbar med nu. En bra väg är att börja i liten skala med mindre investeringar och säkerställa en bra kontroll över effektivitet och lönsamhet innan man går vidare med större robotinvesteringar. Det kan vara en svår men nödvändig resa. Här har IUC varit ett mycket bra stöd.

Ser vi ett par år framåt, så räknar vi med att robotiseringen kommer att skapa betydande effektiviseringsförbättringar och ökad konkurrensförmåga, att vi har kvar kvalificerade svetsare som arbetar med de svåra uppgifterna, och som kan handleda nya medarbetare. På längre sikt är vår förhoppning att effektiviseringen och robotiseringen ger oss möjligheten att ta in jobb som vi inte ens kan tänka oss idag och i helt andra volymer.”

WME Mechanics är ett av många företag som nu får stöd i sin robotisering genom Robotlyftet, en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella strategi Smart industri. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.


Vill du läsa mer? Klicka här. (Extern länk)