World Robotics R&D Programs

Ny Updaterad rapport från IFR . Översikten visar att de mest avancerade robotländerna när det gäller årliga installationer av industrirobotar – Kina, Japan, USA, Sydkorea, Tyskland – och EU driver väldigt olika FoU-strategier:

Robotics FoU-program – officiellt drivna av regeringar

I Kina fokuserar den ”14:e femårsplanen” för utveckling av robotindustrin, som släpptes av ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT) i Peking den 21 december 2021, på att främja innovation. Målet är att göra Kina till en global ledare för robotteknologi och industriella framsteg. Robotics ingår i 8 nyckelbranscher för de kommande 5 åren. För att genomföra nationella arrangemang för vetenskap och teknik för innovation, lanserades det viktiga specialprogrammet ”Intelligenta robotar” under den nationella nyckel-FoU-planen den 23 april 2022 med en finansiering på 43,5 miljoner USD. Den senaste statistiska årsboken ”World Robotics” av IFR visar att Kina nådde en robottäthet på 322 enheter per 10 000 arbetare i tillverkningsindustrin: Landet rankas 5:e i världen 2021 jämfört med 20:e (140 enheter) 2018.

I Japan syftar ”New Robot Strategy” till att göra landet till världens främsta robotinnovationsnav. Mer än 930,5 miljoner USD i stöd har getts av den japanska regeringen 2022. Nyckelsektorer är tillverkning (77,8 miljoner USD), vård och medicin (55 miljoner USD), infrastruktur (643,2 miljoner USD) och jordbruk (66,2 miljoner USD). Handlingsplanen för tillverkning och service inkluderar projekt som autonom körning, avancerad flygmobilitet eller utveckling av integrerade teknologier som kommer att vara kärnan i nästa generations artificiell intelligens och robotar. En budget på 440 miljoner USD allokerades till robotrelaterade projekt i ”Moonshot Research and Development Program” under en period av 5 år från 2020 till 2025. Enligt den statistiska årsboken ”World Robotics” av IFR är Japan världens s nummer ett industrirobottillverkare och levererade 45 % av det globala utbudet 2021.

Den tredje grundplanen för intelligenta robotar i Sydkorea driver på att utveckla robotik som en kärnindustri i den fjärde industriella revolutionen. Den koreanska regeringen tilldelade 172,2 miljoner USD i finansiering för ”2022 Implementation Plan for the Intelligent Robot”. Från 2022 till 2024 planeras totalt 7,41 miljoner USD i finansiering för ”Full-Sale Test Platform Project for Special-Purpose Manned or Unmanned Aerial Vehicles”. Den statistiska årsboken ”World Robotics” visade en all-time high på 1 000 industrirobotar per 10 000 anställda år 2021. Detta gör Korea till det land med den högsta robottätheten i världen.

Horizon Europe är Europeiska unionens viktigaste ramprogram för forskning och innovation med en budget på 94,30 miljarder USD under sju år (2021-2027). De främsta målen är: att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska baser, stärka Europas innovationskapacitet, konkurrenskraft och sysselsättning samt att uppfylla medborgarnas prioriteringar och upprätthålla socioekonomiska modeller och värderingar. Europeiska kommissionen tillhandahåller en total finansiering på 198,5 miljoner USD för det robotrelaterade arbetsprogrammet 2021-2022.

Tysklands High-Tech Strategy 2025 (HTS) är den fjärde upplagan av det tyska FoU- och innovationsprogrammet. Den tyska regeringen kommer att ge cirka 69 miljoner USD årligen fram till 2026 – en total budget på 345 miljoner USD under fem år. Som en del av HTS 2025-uppdraget lanserades programmet ”Shaping technology for the people”. Detta program syftar till att använda tekniska förändringar i samhället som helhet och i arbetslivet till gagn för människor. Forskningsämnen är: digitala assistanssystem som dataglasögon, människa-robot-samverkan, exoskelett för att stödja anställda i deras fysiska arbete, men även lösningar för den mer flexibla organisationen av arbetsprocesser eller stöd för mobilt arbete. Enligt rapporten ”World Robotics” av IFR är Tyskland den största robotmarknaden i Europa – robotdensiteten rankas på 4:e plats i världen med 397 enheter per 10 000 anställda.

National Robotics Initiative (NRI) i USA lanserades för grundläggande FoU inom robotik som stöds av den amerikanska regeringen. NRI-3.0-programmet, som tillkännagavs i februari 2021, söker forskning om integrerade robotsystem och bygger på de tidigare NRI-programmen. Den amerikanska regeringen stödde NRI-3.0-fonden till ett belopp av 14 miljoner USD 2021. Samarbete mellan akademiker, industri, myndigheter, ideella och andra organisationer uppmuntras. Projektet ”Moon to Mars” av NASA belyser till exempel målen att etablera en långsiktig närvaro i närheten av och på månen. Projekten är inriktade på forskning och teknikutveckling som avsevärt kommer att öka prestandan hos robotar för att samarbeta stödja mänskliga utforskningar och vetenskapsuppdrag på djupet av rymden. För månprogrammet Artemis planerar den amerikanska regeringen att tilldela en budget på 35 miljarder USD från 2020 till 2024. Den statistiska årsboken ”World Robotics” av IFR visar att robotdensiteten i USA ökade från 255 enheter 2020 till 274 enheter år 2021. Landet ligger på 9:e plats i världen. När det gäller årliga installationer av industrirobotar tar USA tredje plats.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen World Robotics R&D Programs

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer