Nyheter

Ingenjör4.0 skalas upp – nu ska minst 1000 yrkesverksamma inom industrin fortbildas varje år

European Commission and the AI, Data and Robotics Association sign partnership to jointly invest 2.6 Billion Eur.

Låg lönsamhet stoppar nödvändiga investeringar i Livsmedelsindustrin

“Service Robots” Hit Double Digit Growth Worldwide 2020

Robotlyftet – en framgångsrik modell för utveckling

Global Industrirobotstatistik för år 2020 från International Federation of Robotics IFR

Amazon Robotics bygger en ny Robotfabrik i Massachusetts USA

Ny Rapport från IFR: ”Robots in Daily Life”

Ny Rapport från OECD: ROBOTS, THEIR FUTURE AND THE ROLES FOR PUBLIC POLICY

Digitaliseringen i Sverige Störtdycker !