Ta steget och fyll i ansökan om medlemskap redan idag! Genom att bli en del av SWIRA kommer du att öppna dörrarna till nya affärsmöjligheter. Swedish Industrial Robot Association SWIRA är en etablerad branschförening i Sverige inom automation,robotik och robotautomation verksam sedan 1980. Branschorganisationen SWIRA arbetar för att stimulera och öka användningen av automation i svensk tillverkningsindustri och vara ett samlande forum för intressenter inom svensk automation och robotik.

Som medlem i SWIRA får ni även rabatt som utställare på branschmässan Elmia Automation dessutom får ni tillgång till internationell och svensk robotstatistik från IFR (International Federation of Robotics). SWIRA:s hemsida uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om robotik och robotautomation samt viktiga event. På hemsidan presenteras medlemsföretagen med länk till egen hemsida. SWIRA:s hemsida registrerar en mycket hög besöksfrekvens från den tillverkande industrin i Sverige. SWIRA arrangerar också mycket uppskattade robotautomationskonferenser. Tillsammans med andra branschorganisationer anordnar vi regelbundet branschfokuserade automationskonferenser med tillhörande miniutställningar.

SWIRA:s medlemmar kommer både från industrin och akademiska institutioner. SWIRA samarbetar även med nordiska robotorganisationer som DIRA i Danmark, NFEA Robotics i Norge samt The Robotics Society in Finland.

Vi värdesätter professionalism och etik i allt vi gör, och vid alla SWIRA:s möten följer vi därför en strikt uppförandekod som håller sig inom konkurrensrättens ramar. Detta skapar en trygg och transparent arbetsmiljö där vi tillsammans kan forma framtiden för svensk robotik.

Genom ert medlemskap blir vi starkare som organisation och det stärker vårt arbete för att öka konkurrenskraften i den svenska industrin.

Årliga medlemsavgifter i SWIRA

Koncernföretag med mer än 100 anställda: 30.000 SEK plus moms
Företag med 5-99 anställda: 10.000 SEK plus moms. (Halva priset första medlemsåret)
Akademi och företag med mindre än 5 anställda: 5000 SEK plus moms

Ansökan