500 000 jobb hos biltillverkare och bilunderleverantörer förväntas försvinna i EU om förbränningsmotortekniken fasas ut till 2035.

CLEPA, European Association of Automotive Suppliers, har tagit fram en rapport hur e-mobilitet kommer att påverka sysselsättningen hos fordonstillverkare och fordonsunderleverantörer över hela Europa under perioden 2020-2040.

● 500 000 jobb hos biltillverkare och bilunderleverantörer inom produktion av drivlinekomponenter för förbränningsmotor (ICE) förväntas försvinna om tekniken fasas ut till 2035.

● Av dessa en halv miljon jobb kommer 70 % (359 000) sannolikt att gå förlorade på bara en 5-årsperiod från 2030-2035, vilket visar på den begränsade tidsramen för att hantera betydande sociala och ekonomiska konsekvenser

● 226 000 nya arbetstillfällen tillkommer vid produktion av elbilar under förutsättning att batteridrivlinan tillverkas i EU detta innebär en nettoförlust på 275 000 arbetstillfällen (-43 % jobb) beräknat från nu till 2040

● Genom att komplettera elektrifiering med en blandad teknik som tillåter användning av förnybara bränslen så skulle minskningen av koldioxidutsläppen gå ned med 50 % till 2030, samtidigt som många jobb bibehålls och mervärde skapas

Fordonsssektorn svarar för mer än 5 % av den totala tillverkningssysselsättningen i 13 EU-medlemsstater huvudparten av alla anställda (60 %) arbetar hos underleverantörer. Studien ger därför en viktig europeisk bedömning av hur sysselsättningen påverkas i sju stora produktionsländer för fordonskomponenter (Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Tjeckien, Polen och Rumänien).

Medan OEM biltillverkare har större kapacitet att avyttra eller insourca aktiviteter för att kompensera för förändringar avseende drivlinan, så har fordonsunderleverantörer svårare att reagera påförändringar, eftersom dom är bundna av långsiktiga kontrakt med fordonstillverkare. Förutom stora globala och välkapitaliserade industriföretag så består underleverantörssektorn av hundratals specialiserade företag och med många små och medelstora företag som har begränsad tillgång till kapital för att investera i omvandlingen till ny teknik och nya affärsmodeller.

I och med ökad e-mobilitet ökar behovet av andra arbetskraftskompetenser inom områden som mjukvara eller infrastruktur. Framtida mervärde och jobbskapande inom e-drivlineteknik beror i hög grad på den lokala batteriproduktionen i Europa. Studien visar att upp till 70 miljarder euro eller 70 % av värdeskapandet är relaterat till elektriska drivlinor och är kopplat till bearbetning av batterimaterial, produktion av battericeller och cellmoduler samt montering av batterisystem. Det är viktigt att betona att dessa aktiviteter inte nödvändigtvis kommer att ske i samma företag eller i samma regioner dessutom så kommer produktionsprcessen att kräva olika kompetenser och expertis.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen 500 000 jobb hos biltillverkare och bilunderleverantörer förväntas försvinna i EU om förbränningsmotortekniken fasas ut till 2035.

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer