Danska Robotjättar investerar 36 MUSD i Odense

Odense blir världens största hub för utveckling av kollaborativa robotar. Läs mer: