Finns det något gott som kommer efter det onda?

När det känns tungt och mörkt i dessa Corona tider så kan det vara bra att för några minuter se bortom det svåra läge som Sverige och världen befinner sig i och blicka framåt. Det är helt klart att vi kommer att få många negativa ekonomiska konsekvenser av pandemin, men jag ser trots allt några goda saker som kommit med det onda. Vi kommer tex att se ökad tillväxt av olika digitala mötesformer och event. 

En annan positiv effekt är att många ekonomer förutspår att trycket på att tillverka i Sverige kommer att öka. Vi har sett effekterna när de globalt sammankopplade försörjningskedjorna har brutits vilket resulterat i fullständiga produktionsstopp hos många företag. Svenska fordonstillverkare och andra större exportföretag kommer säkert att vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sina försörjnings kedjor i framtiden. En del av lösningen är att lägga mer tillverkning i Sverige. 

Den stora varselvågen i industrin har gjort alla medvetna om vikten av en stark och konkurrenskraftig svensk industri som motorn till svensk välfärd och arbetstillfällen. Jag är övertygad om att den offentliga debatten om den svenska industrin och industripolitiken speciellt avseende mindre och medelstora företag kommer att bli mycket tydligare och mer accentuerad framöver. 

Många mindre och medelstora företag i Sverige har ännu inte nått sin fulla potential vad avser konkurrenskraft, robotisering och automatisering. Till dessa företag så skickar jag med en rekommendation att man utnyttjar tiden då man ev har något mindre att göra i sin produktion för att se framåt och effektivisera sin verksamhet genom bla digitalisering och automation -ett bra sätt är att medverka i Robotlyftet.

Robotlyftets satsning består av flera olika delar, såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk som möjliggör för företag att gå vidare och våga göra investeringar i automationsteknik och robotar

Ta därför chansen och anmäl ditt företag till Robotlyftet så är du startklar när ekonomin drar igång igen!  Är du intresserad att medverka i Robotlyftet anmäl ditt företag här:

Robotlyftets erbjudanden

  • Förutsättningsstudie – En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck. 
    Läs mer om förutsättningsstudier​​
  • Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering 
    Läs mer och sök en Automationscheck

Ta hand om er och följ myndigheternas uppmaningar !

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA