Har du planer på en automationslösning i din produktion?

Funderar du på frågor som:

-Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet?

-Hur börjar vi?

-Vilka krav ska vi ställa?

-Hur upphandlar vi för att nå det resultat vi önskar?

I Pilar projektet som är en del av tillväxtverkets program Robotlyftet så används Automation Region:s och Robotdalen:s stegvisa metod som visar vägen genom den ibland snåriga processen när det gäller att utveckla automation och digitalisering i ett företag. Utbildningsmaterialet som är framtaget för mindre och medelstora företag har utvecklats och tagits fram av automationsspecialister med lång erfarenhet i branschen.

Nu kan även du ta del av utbildningsmaterialet gå in på Automation Regions hemsida!