Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

Video: Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, talar om robotik inom molnbaserade system där robotar samverkar. Inspelat den 28 mars 2017 på Skånes universitetssjukhus, Lund.

Arrangör: Kungliga fysiografiska sällskapet.