Industrin i Dalarna bidrar stort till samhällsekonomin

ITA Utveckling AB har på uppdrag av parterna i utvecklingsprojektet Smart Industri Norra Mellansverige (Gävleborg,Värmland, Dalarna) genomfört samhällsekonomiska beräkningar för Industrins ekonomiska avtryck i form av skatter och avgifter. Studien har utgått från ett urval av 21 företag inom basindustrin i regionen. De siffror som framkommit har sedan skalats upp för att avse samtliga industrianställda i Dalarna. Då konstateras att Industrin i Dalarna:

  • Bidrar till samhället med 10 Miljarder kronor i form av skatter och avgifter årligen.
  • Varje industrianställds bidrag blir därmed 500 000 kronor per år

Teknikföretagen konstaterar i sin rapport ”Industrins betydelse och villkor i Dalarnas län” att Industrin:

  • svarar för 40 % av Dalarnas totala ”förädlingsvärde” inom varu- och tjänsteproduktion
  • sysselsätter 27 000 personer direkt och indirekt