Ingenjör4.0 skalas upp – nu ska minst 1000 yrkesverksamma inom industrin fortbildas varje år

Den snabba digitaliseringen av industrin skapar nya möjligheter och ökad konkurrenskraft. Men den ställer också nya krav på kunskaper och kompetens hos de yrkesverksamma. Därför tar nu den webbaserade fortbildningssatsningen Ingenjör4.0 nästa steg. Nu skalas satsningen upp i ett stort Vinnova-finansierat projekt där tusentals personer får möjlighet att fortbildas fram till 2024. Uppskalningen innebär fler och bättre fortbildningsmöjligheter för industrianställda i hela Sverige.
Industrin i Sverige förändras snabbt av digitaliseringen. Ny kunskap krävs hos de som redan arbetar i industrin. Medelåldern för industrianställda i Sverige är högre än i många andra länder så kompetensutveckling och livslångt lärande är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Initiativet Ingenjör 4.0 ger snabb och enkel tillgång till fortbildning och höjer snabbt industrins kompetens.
Antalet fortbildningsmoduler utökas från 16 till 48, där varje modul motsvarar en högskolepoäng och leds av lärare och professorer vid 13 universitet och högskolor. Deltagarna kan kombinera moduler fritt och bygga sin egen fortbildning. Ingenjör4.0 kommer även att erbjuda verktyg för matchning mellan individens eller företagets behov och de fortbildningsmoduler som finns. Kompetens från genomförda moduler dokumenteras noga, det är viktigt för både individ och arbetsgivare.
Mer information:

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Ingenjör4.0 skalas upp – nu ska minst 1000 yrkesverksamma inom industrin fortbildas varje år

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer