Japan levererade mer än hälften av alla industrirobotar 2017 

Japan är inte bara en ledande tillverkare och exportör av robotar, landet är också en ledande robotanvändare. Japan har 297 200 industrirobotar installerade 2017 och har därmed den näst högsta installerade basen av industrirobotar efter Kina med 473 400 enheter.

Enligt World Robotics – Industrial Robot Report 2018, som nyligen publicerats av International Federation of Robotics, är Japan världens ledande leverantör av industrirobotar. Japanska industrirobot tillverkare levererade drygt hälften (nästan 55%) av alla industrirobotar 2017 -vilket är en ökning på 39% räknat från 2016.

Kulturella influenser

Robotar uppfattas generellt mycket positivt i Japan. Vissa västerländska kommentatorer hänför detta till den forntida japanska religionen Shinto, där föremål, människor och andra naturfenomen antas ha en ande. Den här uppfattningen är emellertid inte rådande i Japan. Manga serier och animationer har haft ett mycket starkare kulturellt inflytande på intresset för robotik. Robotar är ofta avbildade som barns vänner i mangor, en hel generation växte upp med dessa mangor, där man lärde sig om vänskap, mod, rättvisa och välgörenhet genom berättelser som ofta hade en robot som huvudaktör. Således tenderar japanerna att ha en vänlig känsla mot robotar och många robotforskare har börjat sin bana som fans till den berömda ”Astro Boy” mangan.

Bilindustrin tidig användare av robotar

Kulturella influenser är givetvis bara en del av bilden. Det finns också tydliga ekonomiska och sociala skäl för Japans ledande roll i utveckling och adoption av robotar. Tillväxten av den japanska bilindustrin är förmodligen den viktigaste faktorn som påverkat den snabba utvecklingen av Japans robotindustri. 1980 blev Japan den största bilproducenten globalt. Japanska biltillverkare började använda industrirobotar i slutet av 1970-talet och ökade användningen efter 1980 med mer avancerad robotteknik. Det gjorde det möjligt för japanska bilproducenter att snabbt starta nya fabriker för att möjliggöra snabb expansion utomlands. Japans livstidsanställningssystem, som innebär att anställda traditionellt förväntar sig att tillbringa hela sitt arbetsliv i ett företag har medfört att dom anställda inte var oroade för införandet av robotar eftersom det inte påverkar deras jobb.

I Japan medförde den akuta bristen på bilarbetare och svetsare att robotar introducerades i allt snabbare takt. Fordonsindustrins hårda krav på robottillverkarna medförde att konkurrensen mellan japanska robottillverkare avseende kvalitet och prestanda blev stenhård och innebar att japanska robottillverkare tidigt kom att ta en ledande position inom den globala robotteknikmarknaden. 

Arbetsbrist i många sektorer driver en ny efterfrågan på robotar

Arbetskraftsbrist fortsätter att vara en stor drivkraft för robotanvändning i Japan, inte bara inom bilindustrin. Japans befolkning i arbetsför ålder har minskat med 13 procent från toppen 1995 till 75,96 miljoner i fjol, och ytterligare ett underskott är prognostiserat. Introduktionen av robotar betraktas som en av lösningarna på detta problem, vilket påverkar många sektorer i Japan. Särskilt hög efterfrågan finns i logistik, omvårdnad och äldreomsorg, jordbruk, inspektion och i äldrevården.

Inom tillverkningssektorn börjar livsmedelsindustrin också introducera robotar som svar på arbetskraftsbristen. Logistik är en kraftigt växande marknadssegment. Robot användningen i livsmedelsindustrin varierar, vissa processer, som plockning och packning är redan i hög grad automatiserade med robotar, medan andra processer fortfarande har en lång väg att gå. Användningen av robotar inom jordbruket varierar och mer tid kommer att behövas för att uppfylla de tekniska kraven i denna sektor.

Japaner är som tidigare nämnts inte rädda för robotar man ser dom mer som partners. Robotar ska utföra uppgifter som de kan göra bättre än människor eller ta över arbetsmoment som är tunga, monotona och smutsiga. Den japanska regeringen har genom sin ”Nya Robotstrategi” som publicerades 2015 satt ett tydligt fokus på att påskynda införandet av robotar i sektorer med låg produktivitet, särskilt omvårdnad, jordbruk och infrastrukturbyggande. Denna strategi skapar en inhemsk efterfrågan som är till nytta för japanska robottillverkare, och kommer att vara ett viktigt steg i den fortsatta tekniska utvecklingen av roboten.

Hiroshi Fujiwara

IFR Executive Board Member for Asia, Japan Robot Association JARA

Översättning: 

Ove LeichsenringSWIRA