Anmälan till Robotlyftet:s Automationsseminarier !

Robotlyftet är Tillväxtverkets program för att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de mindre och medelstora företagen. Dessa företag har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling. Robotlyftet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och öka sina investeringar i automationslösningar. SWIRA samarbetar med Tillväxtverket i detta program.

Robotlyftet startar nu ett pilotprojekt på fyra orter med benämningen ”PILAR”under september. På varje ort genomförs ett robotautomationsseminarium. I anslutning till seminariet finns det även en ”Automation Expo”, där robotleverantörer, komponentleverantörer och systemintegratörer finns på plats för att visa sina produkter och tjänster. På seminariet fokuseras under en heldag på nya, flexibla automationslösningar för tillverkningsindustrin där automationsspecialister och komponentleverantörer visar hur modern automationsteknik kan implementeras och göra nytta för mindre och medelstora tillverkande företag. Det första seminariet har genomförts i Luleå den 3 september med över 120 deltagare.

Anmälan och mer information se respektive ort:

 Karlstad 11/9, Landskrona 18/9, Borås 25/9.