Nytt automations center i Växjö

Ett nytt automationscenter, EPIC, invigdes den 21 augusti på Linnéuniversitet i Växjö. Visionen är att kunna förse tillverkningsföretagen i regionen med den tekniska kompetensförsörjningen de behöver, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Epic ska i första hand vara en kunskaps- och samverkansnod för näringslivet i regionen. Centret är placerat mitt på universitetsområdet i Växjö. Närheten till akademi och forskning är viktig för framtida tillämpade projekt och utbildningar med näringslivsfokus. Redan nu finns en stor maskinpark på plats som kommer användas både i undervisning och forskning. Fotot visar en anläggning där man genomför kurser och utbildning i industri 4.0 konceptet. Inom kort kommer man även att skapa demonstratorer där företag kan testa hur egna produkter kommer att fungera tex i en robotautomationsanläggning.