Robotlyftet

SWIRA har startat ett samarbete med Tillväxtverket inom ramen för programmet Robotlyftet.

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Programmet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de små och medelstora företagen. De mindre företagen har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling samt hur en utveckling skulle kunna ske.

Tillväxtverket ska nu utveckla ett program för att främja automatisering och robotisering inom små och medelstora företag i industrin. Programmet ska bygga vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet, regionala projekt som bedrivits med detta syfte såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Läs mer på : https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html