Sverige på 5:e plats när det gäller robottäthet i industrin

Sammanfattning av IFR rapporten 2018.

Sverige på 5:e plats när det gäller robottäthet i industrin 2017

Under 2017 såldes 1511 robotar i Sverige vilket är en minskning på 8% från 2016. Sverige behåller trots minskningen sin globala 5e: plats räknat i antalet industrirobotar per 10 000 anställda i industrin tätt följt av Danmark (Fig 1 nedan). Minskningen beror huvudsakligen på att försäljningen till fordonstillverkare och vissa underleverantörer gick ner under 2017. Däremot så ökade försäljningen till den generella verkstadsindustrin som till stor del kompenserade bortfallet från fordonsindustrin och större underleverantörer. Högkonjunkturen, och satsningen på ”Smart Industri” har ökad medvetenheten hos mindre och medelstora tillverkningsföretag om vikten att automatisera och digitalisera produktionen vilket är mycket positivt. Robotförsäljningen till livsmedelsindustrin och annan tillverkningsindustri ökade också för andra året i rad. Det är glädjande att vi håller vår position vad gäller Robottäthet men många länder flåsar oss i nacken därför är det viktigt att fortsätta satsningen på automation/digitalisering och intensifiera arbetet med olika främjande insatser som tex ”Robotlyftet”!

 

Fig1

 Sverige på 5:e plats även när det gäller robottäthet utanför fordonsindustrin!

Även om man räknar bort fordonsindustrin så behåller Sverige plats fem se (Fig 2 nedan). Korea tar ledningen i denna tabell med över 500 robotar vilket är helt drivet av elektronikindustrin. Korea är marknadsledande inom LCD- och minneskortstillverkning med företag som Samsung och LG på toppen. Korea är också ledande inom tillverkningen av batterier, t.ex. för elektriska / hybridbilar. Därefter kommer Danmark som nummer två vilket är mycket anmärkningsvärt med tanke på att det inte finns några fordonstillverkare i Danmark och endast ett fåtal fordonsunderleverantörer. Detta är ett tydligt bevis på att det långsiktiga automatiseringsprogram som regeringen och andra aktörer genomfört i Danmark under många år är mycket effektivt.

 

Fig 2

Robot applikationer i Sverige !

Materialhantering / Maskinbetjäning och Svetsning är dom viktigaste robotapplikationerna i Sverige. Processapplikationer som tex gradning, slipning och bearbetning med robot kommer på plats tre. Antalet robotar i drift uppgår till cirka 13 200 enheter i Sverige. (Fig 3)

 

Fig 3

Framtidsutsikter!

Den ekonomiska tillväxten i Sverige förväntas ligga under 3% år 2018, men IFR räknar med att investeringarna i maskiner och utrustning kommer öka med mer än 5%. Fortsatta investeringar av industrirobotar kan förväntas från fordonsindustrin och dess underleverantörer och även hos mindre och medelstora tillverkningsföretag. IFR prognostiserar en ökad robotförsäljning på mellan 10% och 15% under 2018 och en genomsnittlig årlig ökning på 10% från 2019 till 2022.

 

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA