10 steg för att uppnå en flexibel produktionsprocess

Den kraftiga ökningen av e-handel, hemtagning av produktion driver på automationssatsningar i mindre och medelstora företag som ofta har en produktion med många produktvarianter och små serier. Framtidens produktion är flexibel, snabbt omställningsbar och kontinuerligt redo för nya produkter. Produktionen sker huvudsakligen i mindre batcher med krav på korta leveranstider anpassade efter kundernas behov.

Men hur uppnår man den flexibla effektiva produktionsprocessen? En ny analys som Danmarks Teknologiska Institut DTI har gjort hos tre danska företag VOLA, Danchell och Elektro Gruppen som alla arbetar med att införa flexibla produktionsprocesser. Företagens produktion är olika, och de använder olika produktionsteknologier, men de har alla ett gemensamt mål att införa en flexibel produktion. DTI Har sammanfattat analysen i tio steg som hjälper företag att tänka rätt. 

1 Användning av teknik och automation

Användningen av teknik och automation är väldigt olika från företag till företag, men digitalisering och digital hantering av arbetsprocesser, beställningar, lagerhållning och programmering av maskiner är ändå en nyckelteknologi i alla företag. Tex i VOLAs produktion används CNC-maskiner som är betjänade av robotar. I slutmonteringen har löpande bandet ersatts av arbetsstationer, mobila robotar och ett automatiskt höglager.

2 En tydlig ambition

Ambitionen att införa en flexibel produktionsprocess är gemensam för alla företagen. Att kontinuerligt optimera produktionen med flexibilitet som utgångspunkt och samtidigt behålla kvaliteten och hålla nere kostnadsnivån är gemensamt för alla undersökta företag. Hos Danchell kallas detta tankesätt för Agil produktion.

3 Ledningsansvar

Företagsledningen i alla företag driver tydligt förändringsprocessen och håller över tid fast vid ambitionen införa flexibelproduktion. Det är ledningens ansvar att omsätta ambitionerna till praktisk verklighet.  Företagsledningen i de undersökta företagen arbetar olika med processen. På VOLA och Danchell drivs förändringsarbetet av företagsledningen och det är företagsledningen som leder arbetet. På Elektro Gruppen hanterar företagsledningen förändringsprocesserna genom att förklara varför och hur en flexibelproduktionsprocess skall fungera därefter får medarbetarna vara med och utveckla och ta ansvar för processen i stort utsträckning.

4. Arbeta i organiserade grupper

I alla tre företagen är medarbetarna organiserade i team som regelbundet arbetar och löser problem och hittar förbättringar. På Elektro Gruppen arbetar man med självstyrande team där teamet självt hittar det mest effektiva sättet att lösa ett produktionsproblem och lägger upp produktionsprocessen så effektivt som möjligt.

5. Ha tålamod med utvecklingsprocessen

Det är viktigt att ha stort tålamod och uthållighet när man arbetar med förändringsprocessen. Tillverkande företag går inte över till flexibelproduktion från en dag till en annan. I alla tre företagen har det varit en process som pågått under lång tid och det är en process som fortsätter. 

6. Tillåt att det blir fel

Gemensamt för de tre företagen är att de har provat sig fram. Tillåt att det blir fel men ta vara på kunskapen från ett misslyckat försök detta ökar sannolikheten för en möjlig framgång senare i processen. 

7. Alla delar av företaget deltager i processen 

Elektro Gruppen utgår från produktionsgurun Dr. W. Edwards Deming forskning. Poängen med Demings forskning är att produktiviteten ökar markant när medarbetarna medverkat i utformningen av arbetsmoment och produktionsprocessen. 

8. Arbetsstationer 

Företagen har lämnat löpande band principen och i stället gått över till arbetsstationer. Inom Elektro Gruppen innebär detta att flera olika produkter kan tillverkas i en arbetsstation av samma arbetsteam. Uppdelning i arbetsstationer medför också att om en arbetsstation stoppar så stoppar man inte hela produktionslinjen.

9. Standardisera där det är vettigt

Standardisering av material och komponenter är viktigt. Det minskar komplexiteten i produktionen, stödjer kvalitet, minskar lagerbehov och förenklar leveransen. Standardisering av komponenter innebär för VOLA att företaget har en enorm varians med ca 150 000 artikelnummer, men samtidigt nästan inget lager och mycket kort leveranstid på både en- och flerdelade leveranser, som alla är individuellt anpassade.

10. Den stora bilden

Slutligen får man inte glömma bort värdekedjan både bakåt till leverantörerna och framåt till kunderna. Arbetet med flexibelproduktion har fått olika konsekvenser för företagen. VOLA har minskat antalet leverantörer och klarar de flesta produktionsprocesser själv. På Elektro Gruppen har mängden komponenter minskats så att de komponenter som används bättre stödjer standardisering av processerna. För Danchells kunder innebär produktionsflexibiliteten att priserna hålls nere, med korta leveranstider och hög kvalitet.

I Sverige har forskningsinstitutet RISE tillsammans med andra aktörer tagit fram en guide för Flexibel automation av lågvolymproduktion. Guidens avsikt är att beskriva ett arbetssätt för att kartlägga möjligheter i tillverkande företag att automatisera flexibel lågvolymproduktion. Till guiden hör verktyg för noggrannare analys avseende effektivitet, ergonomi och ekonomi

Arbetssättet i Guiden har tagits fram i projektet ”Producera i Sverige” (Swedprod), finansierat av Vinnova med bidrag från medverkande företag. Guidens utformning utgår från Produktionslyftets modell.

Länk till guiden:

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen 10 steg för att uppnå en flexibel produktionsprocess

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • Ole
  Medlemsföretag
  #21018

  Finns det bra exempel på svenska företag som har infört automatiserade flexibla produktionsprocesser ?

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer