Topp 5 Robottrender 2022

International Federation of Robotics IFR har analyserat de fem viktigaste trenderna som formar robotik och robotautomation runt om i världen.

1 Robotar används alltmer i nya branscher

Nya konsumentbeteenden driver företag till att alltmer möta den ökande efterfrågan på kundanpassade produkter och leveranser. Detta driver på en produktionsprocess med många varianter och låga volymer (High Mix Low Volyme) 

E-handelsrevolutionen drivs på av pandemin och kommer att fortsätta att accelerera under 2022. Det finns fn tusentals robotar installerade i logistikkedjor globalt. Denna höga grad av automation fanns inte för fem år sedan.

Många företag satsar på automation för att komma till rätta med bristen på arbetskraft. Serviceföretag kan inte fylla upp alla lediga jobb, tex kan vi förvänta oss att se en ökad automatisering i tex restaurangbranschen och detaljhandeln för att möta kundernas behov. Inom jordbrukssektorn kommer användningen av olika typer av autonoma robotar att öka.

2 Robotar blir enklare att använda

Att implementera robotar kan vara en komplex uppgift, men den nya generationen robotar är lättare att använda och att installera. Det finns en tydlig trend mot enklare användargränssnitt som möjliggör tex enkel ikondriven programmering och manuell guidning av robotar. Kostnaden för robotar och robotsystem kommer att fortsätta att minska, dessutom kommer installationer att förenklas genom att tex specifika applikationer är förkonfigurerade. Robotleverantörer erbjuder standardprogram kombinerade med gripdon, sensorer och säkerhetssystem. Tredjepartsleverantörer kombinerar hårdvarupaket tillsammans med mjukvara för att underlätta implementeringen vilket kraftigt minskar komplexiteten och tiden till idriftagning

3 Utbildning 

Allt fler regeringar, branschorganisationer och företag ser behovet av grundläggande robot- och automationsutbildning i ett tidigt skede för nästa generation ungdomar. Det ökande antalet robotiserade produktionslinjer i tillverkningsindustrin kommer att medföra ett stort behov av utbildning. Här blir det viktigt att yrkeshögskolor och andra utbildningsinstanser tillhandahåller relevanta utbildningsprogram för personalen. Robottillverkarna har också ett stort kursutbud. Varje år deltager mellan 10 000 och 30 000 deltagare i olika robotikkurser hos var och en av dom stora robottillverkarna.

Kunskaper om robotautomation, programmering och digitalisering är nyckelfärdigheter. Personal med dessa kunskaper kan räkna med en kraftigt ökad intjäningspotential under sin karriär. Enligt den senaste uppsägningstrenden i USA ”The Great Resignation” så visar undersökningar att människor vill arbeta i en modern miljö där de kan bygga upp sin kompetens och karriär, få tillgång till utbildning och arbeta i en miljö med intressant teknik. Detta är en win-win-strategi för både företag och anställda. Trista, smutsiga och farliga uppgifter i industrin automatiseras samtidigt som dom anställda utvecklar sin kompetens.

4 Robotar säkrar produktionen

Globala handelsspänningar och covid-19 driver tillbaka tillverkningsprocesserna närmare kunden. Supply-chain-problem leder till att företag överväger hemtagning av sin produktion med bibehållen eller ökad konkurrenskraft vilket uppnås med ökad automation. 

Statistik från USA visar att företag som tar hem eller ökar sin produktion lokalt ökar sin automatisering. Enligt Association for Advancing Automation (A3) ökade antalet robotorder i USA under tredje kvartalet 2021 med 35 % jämfört med samma period i 2020. Mer än hälften av beställningarna kommer från nya industrisegment som inte är kopplade fordonsindustrin.

”Pandemin och de resulterande störningarna i försörjningskedjor och arbetskraftstillgänglighet verkar ha varit den push som många behövde för att motivera investeringen”, säger Dr Susanne Bieller, generalsekreterare för IFR. ”De företag som mest sannolikt kommer att investera i automation är de som har övervägt det ett tag men bara inte tagit det sista steget.”

5 Robotar stöder digital omställning

Under 2022 och framåt ser vi att digitalisering, AI,och Big Data kommer att bli viktiga i den framtida tillverkningsprocessen. Data som samlas in från automatiserade processer kommer att analyseras av AI system för att fatta välgrundade beslut. Med hjälp av robotens förmåga att utföra uppgifter och lära sig genom AI, så kan företag införa intelligent automation lättare i nya produktionsmiljöer, från konstruktion till mat- och dryckesförpackningsanläggningar till hälsolaboratorier. AI för robotik mognar snabbt och lärande robotar kommer att blir mainstream. AI har passerat pilotfasen och vi kan förvänta oss en större användning av denna teknik under 2022.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Topp 5 Robottrender 2022

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer