Danmarks regering lanserar en ny nationell Robotstrategi

Danmarks regering presenterade igår en ny robotstrategi för att utveckla samt ytterligare förstärka en växande inhemsk robotindustri. 
Strategin bygger på följande fyra delområden: 
1. Forskning och innovation 
2. Tillgång till kompetens 
3. Internationalisering 
4. Användning av robotar i dansk industri/verksamhet

Läs mer