Den ökande elektromobiliteten påverkar den metallbearbetande underleverantörsindustrin och verktygsmaskinindustrin kraftigt.

 

Efterfrågan på drivlinor utgjorde mer än 40 procent av fordonsindustrins andel av den globala efterfrågan på transportutrustning under 2019. Med tanke på hur viktigt detta marknadsegment är inom den tillverkande industrin så har McKinsey & Company i samarbete med Entrepreneurship Research Institute vid det tekniska universitetet i München undersökt hur effekterna av elektrifiering påverkar detta marknadsegment.

I mer än 100 år dominerades fordonsindustrin av drivlinor med förbränningsmotor. Idag sker en snabb förändring mot elektriska drivlinor. Elektrifiering transformerar mobilitetsindustrin globalt över flera nivåer. Förutom en positiv inverkan på klimatförändringarna har elektrifiering konsekvenser för de typer av motorer som används och bränslebehovet. Det har också stora konsekvenser för den underliggande fordonsproduktionstekniken och tillverkningen av drivlinekomponenter vilket  kommer att påverka den metallbearbetande underleverantörsindustrin och verktygsmaskinindustrin kraftigt.

Elektrifieringen av drivlinor leder till att efterfrågan på andra typer av komponenter ökar vilket i sin tur leder till nya produktionsprocesser där traditionella bearbetningsmetoder som tex svarvning, fräsning och även svetsning kommer att minska. Däremot tillkommer det nya bearbetningsmetoder tex lindning som kräver andra verktygsmaskiner. Växellådan är den del av drivlinan som påverkas mest av dessa förändringar. Den globala nybilsförsäljningen av elfordon (EVS), främst batteri-elbilar (BEV) och plug-in hybridelektriska fordon (PHEV), förväntas öka sin andel av den globala personbilsförsäljningen från 3,5 procent från och med andra kvartalet 2020, till 39 procent 2030 på grund av påtryckningar från lagstiftningen och förändrad kundefterfrågan.

Elektrifieringen kommer att minska behovet av antalet drivlinekomponenter avsevärt. Aktörer längs med hela värdekedjan, huvudsakligen tillverkare av verktygsmaskiner, men även den metalbearbetande underleverantörsindustrin måste tänka om hur de kommer att hantera den föränderliga marknadsmiljön till följd av övergången till e-mobilitet.

 

Läs den kompletta rapporten från  McKinsey & Company här