Digitaliseringen i Sverige Störtdycker !

I en ny rapport från European Center for Digital Competitiveness om digitaliseringen i 140 länder så kommer Sverige på plats nummer 35 i Europa. De länder som utvecklas bäst i Europa är Litauen, Ungern och Spanien. Det man räknar är framsteg inom AI, kvantberäkning, robotteknik, 3D-printing och virtual reality.

En nyckelfaktor i värderingen är om länderna sjösatt nationella planer för sin digitala utveckling. Tex Kina har som satt mål att 2025 bli världsledande inom tio digitala områden, däribland robotteknik. Andra viktiga faktorer är att såväl staten som näringslivet satsar tungt på innovation och entreprenörskap, startups, teknologiparker och superkluster.

Enligt rapporten så riskerar Sverige också att hamna efter när det gäller ingenjörsutbildningen, matematikkunskaper men också högteknologisk kunskap. Allt enligt Digital risers-rapporten. En varningslampa är tänd, för två decennier sedan – år 2000 – var Sverige i topp.

 

Läs Digital Riser:s rapporten här: