Enklare Robotprogrammering sänker installationskostnader

Robotprogrammering står för en betydande del av den totala kostnaden vid robotinstallationer och det har traditionellt krävt utbildade programmerare som är specifika för varje robotillverkare. Detta förändras nu snabbt i och med utvecklingen av modellbaserade programeringsmetoder,

Modellbaserad programmering

Modellbaserad programmering – är en väletablerad mjukvaruteknik som kommer alltmer inom robotiken. Den modellbaserade programmeringen kapslar in koden som beskriver robotens specifika attribut och åtgärder i block. Block kan beskriva robotens fysiska struktur, aktiviteter eller ”färdigheter” den ska utföra tillsammans med olika komponenter såsom sensorer, gripdon in och ut banor samt gränssnittet mellan robotprogrammet och andra maskiner. Dessa block kan sedan kombineras på olika sätt för att skapa nya program utan att skriva ny kod från grunden vilket innebär att robotar kan programmeras snabbare.Experter uppskattar att modellbaserad programmering genom grafiska användargränssnitt riktade till icke-programmerare kan spara upp till 75% av installationstiden och kostnaden.

Modellbaserade utvecklingsmetoder erbjuds nu av ett antal robottillverkare för sina robotprogram. Det finns också nystartade företag som tillhandahåller bibliotek med modeller och lättanvända gränssnitt för applikationsbyggande som inte kräver programmeringskunskaper.

Återanvändbarhet med  ROS ( Robot Operating System)

Många företag har installerat robotar från olika tillverkare och man vill kunna återanvända ett robotprogram som utvecklats för ett specifikt robotfabrikat på en annan robot från en annan tillverkare. Detta har traditionellt krävt betydande omprogrammering. Ett antal initiativ är inriktade på att möjliggöra större återanvändbarhet av modellbaserade program. Detta minskar de resurser som behövs för att återanvända programvara vilket i sin tur sänker den totala implementeringskostnaden och ökar den ekonomiska lönsamheten vid automatiseringen av nya processer. ROS är ett flexibelt ramverk för att skriva robotprogramvara. Det är en samling verktyg, bibliotek och regler som syftar till att förenkla uppgiften att skapa komplexa och robusta robotprogram för en mängd olika robotplattformar.

Traditionellt har industrirobotar programmerats för applikationer som förblir konstanta över lång tid. Men tillverkningsindustrin utsätts i allt högre grad för ett ökat marknadstryck som bla innebär att man måste anpassa produktionen till allt mindre serier och många varianter (hög mix / låg volym) Då är möjligheten att effektivt och snabbt kunna anpassa robotprogram till nya applikationer och andra robotplattformar en betydande konkurrensfördel.

ROS-Industrial Konsortium-medlemmar inkluderar ett antal tillverkare av industriella robotar som ABB, Yaskawa och Universal Robots. Konsortie medlemmarna bidrar med kod- eller programmeringsramar, vilket möjliggör återanvändning av specifika block med befintlig proprietär kod. ROS-arkivet innehåller gränssnitt för vanliga industriella manipulatorer, gripdon, sensorer, nätverkanslutningar samt mjukvarubibliotek för uppgifter som automatisk 2D / 3D-sensorkalibrering och rörelseplanering.ROS är ännu inte fullt implementerat för användning i kommersiella robotapplikationer.

”Appification”

I en idealisk värld skulle fullständiga robotapplikationer vara tillgängliga för nedladdning via en App Store utan ytterligare behov av anpassning – som vi är vana vid med våra mobiltelefoner och datorer. Detta är inte realistiskt inom robotik, med tanke på att robotar interagerar med sin externa miljö, som varierar från företag till företag. Tjänsterobotar som arbetar i offentliga miljöer utsätts för höga nivåer av oförutsägbarhet i den externa miljön, vilket skulle vara omöjligt att modellera i en ”plug-and-play” -app.