Företag berättar hur de utvecklat sin automation med stöd av Robotlyftet

Företaget Norrlandsägg AB i Örnsköldsvik berättar om hur de utvecklat sin automation genom stöd av projektet Robotlyftet via IUC-bolaget IUC Z-group. Marcus Edholm från företaget Delta Nordic berättar även om hur de automatiserat sina processer via Robotlyftet.