Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?


Se ett intressant filmat föredrag av proffessor Gunnar Bollmsjö om den intressanta utvecklingen inom robottekniken som är accelererande med olika teknologier som samverkar. Det är inte bara roboten, utan nya och smarta sensorer, programvaror för avancerad styrning av robotar och processer, och en IT infrastruktur som länkar samman olika utrustningar. Många talar om Industri 4.0 och smart industri. Kärt barn har många namn och vi står inför en övergång från automation till autonoma system där fokus kommer ligga på vad vi vill uppnå (produkt, service, kvalitet, produktivitet, etc), snarare än hur det ska uppnås. Detta är inget som sker över en natt, men om man inte är med i denna omställning som kommer omformulera strategier och kompetenskrav, riskerar man att hamna ohjälpligt efter. Föredraget är en exposé över hur det ser ut idag inom industrirobotik som servicerobotik samt möjligheter och utmaningar inför framtiden.

Under de närmaste åren kommer ett antal demonstratorer byggas upp på Linnéuniversitet (EPIC-labbet), i Växjö inom robotik som ska visa på innovativa sätt att kombinera och använda nya teknologier och metoder inom industriell robotteknik. En första publik workshop med automation som tema planeras till 27:e november 2019.

https://play.lnu.se/media/t/0_4ybu5gj

https://play.lnu.se/media/t/0_4ybu5gjo