Industrins digitalisering och automatisering ställer helt nya krav på kompetensutveckling. ”Företag som väljer bort kompetensutveckling väljer bort sin framtida konkurrenskraft”

Ny rapport från IFR ”Next Generation Skills”

Automation erbjuder betydande fördelar för tillverkningsindustrin, ökad produktivitet och konkurrenskraft.  För dom anställda – en säkrare, mer varierad arbetsmiljö, möjligheten att lära sig nya färdigheter och gå vidare till högre betalt arbete och möjligheten att arbeta i en sektor som ligger i framkant av teknikutvecklingen. Ändå rapporterar tillverkningsindustrin att det finns ett stort gap mellan de färdigheter som industrin söker och det som finns att tillgå på arbetsmarknaden. Många företag fruktar att klyftan bara kommer att öka under de kommande tio åren såvida inte samordnade åtgärder vidtas av beslutsfattare, utbildningsinstitut och industri för att utveckla flexibla och integrerade kompetensutvecklings- och utbildningsprogram som matchar marknadens efterfrågan. IFR har i en nytt positioneringsdokument ”Next generation Skills” försökt att ta fram en översikt över vilka kompetenser, färdigheter och kunskapsluckor som behöver åtgärdas specifikt relaterade till robotautomation. Positioneringsdokumentet syftar till att tillhandahålla en färdplan för att hjälpa robottillverkare, industrin, utbildningsinstitut och beslutsfattare att fatta rätt beslut.Mer måste göras i grundskolan och gymnasiet för att intressera unga för vetenskap och automationsteknik för att utveckla nästa generations automationsspecialister dessutom måste företagen omgående börja utbilda sina anställda…

 

Positioning_Paper_Next_Generation_Skills_v01