Låg lönsamhet stoppar nödvändiga investeringar i Livsmedelsindustrin

Snabbt stigande råvarukostnader kommer inom kort leda till höjda matpriser. Svenska livsmedelsproducenter vill investera mer i automatisering och nya produktionslinjer men hindras av låg lönsamhet och kompetensbrist. Andra förklaringar som företagen anger är låg exportandel, brist på personal med tekniskt kunnande och svårigheter att fullt ut automatisera produktionen.

Trots låg lönsamhet och ökande råvarukostnader är stora delar av den svenska livsmedelsindustrin optimistisk inför framtiden. Konsumenterna värdesätter och efterfrågar svenskproducerade livsmedel alltmer, och företagen räknar med att efterfrågan fortsätter växa. 55 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar anger därför att de planerar att öka investeringstempot de kommande fem åren. Det man framförallt vill investera i är underhåll av befintliga produktionslinjer och anläggningar, nya produktionslinjer och automatisering.