Ny IFR Rapport Service Robots 2019

Service robotar omfattar ett brett applikationsfält där de flesta robotar har unika konstruktioner och olika grader av automatisering – från fjärrstyrning till helt autonom drift. Service robotindustrin är mer mångsidig än den industriella robotindustrin. IFR:s Statistikavdelning känner för närvarande till nästan 890 företag i hela världen som producerar servicerobotar eller genomför kommersiell forskning.

Försäljningen av professionella servicerobotar ökar till 11,2 miljarder USD

Marknaden för professionella servicerobotar växte med 32% 2019 till 11,2 miljarder USD. Covid-19-pandemin har tex ökat marknaden för servicerobotar som desinfekterar sjukhuslokaler. Efterfrågan på robotlogistiklösningar för lagerhantering, materialtransporter i fabriker och även för hemleveranser ökar kraftigt.

Servicerobotlösningar stöder social distansering, robotarna skickas inte till karantän och påverkas inte av reseförbud. Allt tyder på att servicerobotikindustrin därför kommer att öka sina marknadsandelar i framtiden. Försäljning av professionella servicerobotar ökade globalt med 32% till173,000 enheter under 2019. För 2020 prognostiserar IFR att denna siffra ökar till 240.00 enheter.

Försäljningen av servicerobotar för hushålls och trädgårdsarbete ökade med 40% under 2019 till 18.6 millioner enheter. För 2020 beräknas denna marknad öka med 16% till 21.6 million enheter.

Medicinsk robotik

Omsättningen av medicinsk robotik har ökat med 28% under 2019. Detta drivs främst av kirurgiska robotsystem som är den dyraste typen av servicerobot.

Robotlösningar för logistik

Robotlösningar är redan väl etablerade inom logistiksektorn men det finns fortfarande mycket stor potential för tillväxt. Antalet sålda enheter ökade med 42% under 2019 och omsättningen ökade med 110%  Nya affärsmodeller som e-handel driver utvecklingen i detta segment. Autonoma mobila robotar har ursprungligen använts mycket i lager men i och med digitalisering av tillverkningsindustrin finns de även som en naturlig del i dagens moderna fabrik.

Fältrobotik

Segmentet fältrobotik växte med 3% när det gäller omsättning och med 8% när det gäller enheter.  Robotlösningar för automatisk mjölkning av kor är väl etablerade, medan jordbruksapplikationer som tex fruktplockning innebär  både en teknisk och ekonomisk utmaning på grund av de ganska låga kostnaderna för mänskligt arbete. Covid-19-pandemin kan förändra detta eftersom reseförbud har orsakar brist på arbetskraftsutbud i många länder under skördesäsongen.

Inspektion & Underhåll

Robotlösningar för inspektion och underhåll har ökat kraftigt de senaste åren. Omsättningen ökade med 131% under 2019. Robotar blir också vanligare i offentliga miljöer.

Rengöringsrobotar

Marknaden för professionella rengöringsrobotar kommer att dra nytta av de ökande hygienkraven i Covid-19-pandemin. Det kan förväntas enhetsförsäljningen och därmed omsättningen kommer att öka kraftigt under 2020.

Exoskelett

Försäljningen av mänskliga sk exoskelett ökade med 26% under 2019 denna applikation har stora potential och ett brett användningsområde.