Försäljningsvärdet på servicerobotar för professionell användning ökade med 39 procent till 6,6 miljarder US-dollar.

Det totala antalet professionella servicerobotar enligt IFR ökade med 85 procent mellan åren 2016-2017. Logistiksystem visar den starkaste efterfrågan och står för 63 procent av de totala enheterna och 36 procent av den totala försäljningen (i värde) Utsikterna för servicerobotar är fortfarande positiva, eftersom det också är ett primärt fält för nystartade företag. Robotar för logistik, medicinska applikationer och fälttjänster är de viktigaste tillämpningarna.

”Robotik i personliga och olika hushålls applikationer har en stark global tillväxt”, säger Martin Haegele, ordförande i IFRs tjänsterobotsektor och författare till servicerobot rapporten. ”Golvrengöringsrobotar, robo-gräsklippare och sk sociala robotar har alltmer blivit en del av våra liv. Framtida produktvisioner pekar på att vi kommer få se robotar med högre förfining och ökad förmåga, till exempel hjälprobotar för att stödja äldre och för att hjälpa till med hushållsarbeten och underhållning”

Logistiksystem

69 000 logistiksystem installerades 2017 – det är 162 procent mer än antalet enheter 2016. Av dessa är 6 700 automatiskt styrda fordon i tillverkningsmiljöer ( AGV ).De övriga 62 300 finns utanför tillverkningsindustrin.

Medicinska Robotar

Medicinska robotar är en etablerad tillämpning inom servicerobotik med en betydande tillväxtpotential. Det totala värdet av försäljningen av medicinska robotar ökade till 1,9 miljarder dollar och svarade för 29 procent av det totala försäljningsvärdet för professionella servicerobotar 2017. De viktigaste användningsområdena är robotassisterad kirurgi eller terapi och rehabiliteringsrobotar som hjälper personer med funktionshinder med nödvändiga aktiviteter eller de tillhandahåller terapi till personer i syfte att förbättra sina fysiska eller kognitiva funktioner.

Fältrobotar

Försäljningsvärdet för fältrobotar, som mest består av mjölkningsrobotar, står för cirka 15 procent av det totala värdet av professionell servicerobotförsäljning. Deras andel minskade något med 2 procent till 966 miljoner US-dollar. Totalt antal fältrobotar som såldes 2017 var 6 375 enheter. Totalt såldes nästan 5 400 mjölkrobotar 2017 jämfört med nästan 5 300 enheter 2016, vilket motsvarade en ökning med 2 procent. År 2016 minskade försäljningen på grund av ekonomiska problem hos mjölkbönderna. Jordbruksrobotar inom grönsaks- och fruktodling, skörd mm) ökade från 190 enheter 2016 till 520 enheter 2017.

Personliga Servicerobotar

Marknaden för personliga robotar växer snabbt. Värdet ökade med 27 procent till 2,1 miljarder US-dollar. Det totala antalet ökade med 25 procent till cirka 8,5 miljoner enheter år 2017. Det beräknas att nästan 6,1 miljoner robotar såldes för hushållsuppgifter, inklusive dammsugning, gräsklippning, fönsterrengöring och andra typer – en imponerande ökning med 31 procent jämfört med 2016. Det faktiska antalet kan dock vara betydligt högre, eftersom IFR-undersökningen långt ifrån har full täckning på den här domänen. Värdet var omkring 1,6 miljarder dollar. Jämfört med 2016 representerar detta en ökning med 30 procent.

Servicerobotstillverkare per region

Europas servicerobottillverkare spelar en viktig roll på den globala marknaden: cirka 300 av de mer än 700 registrerade företagen som levererar servicerobotar kommer från Europa. Nordamerika rankas på andra plats med ca 250 tillverkare och Asien på tredje med cirka 130. Dessutom betraktas cirka 30 procent av servicerobotleverantörerna som uppstartsföretag med en maximal ålder av fem år, vilket indikerar dynamiken i detta framväxande och progressiva segment inom robottekniken.