NY ONLINE-UTBILDNING INOM AUTOMATION OCH ROBOTISERING:

För dig som kommer vara del i en framtida investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare som arbetar i produktion och som behöver utveckla sin kompetens i omställningen mot automation och robotisering. Kursen är speciellt inriktad mot små och medelstora tillverkande företag och ger deltagarna en ökad kompetens inom automation & robotik

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Europeiska Socialfonden inom projektet Automation och Robotik

Läs mer här :