Ny  preliminär IFR report World Robotics data för 2020.

Kina

”Utsikterna för robotindustrin är optimistiska”, säger Milton Guerry, ordförande för International Federation of Robotics. ”I Kina, där koronavirus epidemin startade, började robotindustrin återhämta sig redan under 2020. Totalt levererades 167 000 industrirobotar i Kina under 2020 vilket är en uppgång med 19 % jämfört med föregående år.”

Marknadstillväxten i Kina har också haft en stark positiv inverkan för utländska robotleverantörer som levererar robotar till Kina. Ökningen av importerade robotar är 24% eller 123 000 industrirobotar. Japanska leverantörer har en dominerande marknadsandel. Inhemska leverantörer levererade 44 000 enheter till sin hemmamarknad vilket är en ökning med 8% jämfört med 2019.

Nordamerika och Europa

De globala robotinstallationerna i Nordamerika och Europa har påverkats av Coronapandemin och minskade med 2% under 2020 vilket var mindre än väntat.

Den preliminära beställningsingångxen till robotindustrin under 2021 indikerar att vi kan förvänta oss en stark tillväxt i Nordamerika och Europa. OECD beräknar den globala BNP-tillväxten till 5,5% 2021 och 4% 2022. Orderböcker i USA fylls nu i snabbt takt. I Tyskland visar prognosen för innevarande år en stark återhämtning vilket innebär en positiv vändpunkt för branschen. Ännu bättre försäljningssiffror för robotindustrin kan uppnås om de nuvarande flaskhalsarna avseende leveranser av nyckelkomponenter snabbt kan övervinnas.

Minskning av koldioxidavtrycket

Den globala vägen till klimatneutralitet skapar nya affärer. För att uppnå de ambitiösa klimatmålen har ekonomier börjat skala upp arbetet med att införa förnybar energi och miljöteknik. Robotik och automatisering gör det möjligt för företag i alla storlekar att producera de komponenter som behövs, t.ex. bränsleceller för vätgasdrivna bilar eller batterier inom transportsektorn och solpaneler i energisektorn. Den nya generationen lättanvänd robotik hjälper till att optimera prestanda i produktionsprocessen och flytta tillverkningen närmare regionala marknader till konkurrenskraftiga kostnader.

”Robotik lösningar har den flexibilitet som behövs för att snabbt anpassa produktionen till  förändringar i efterfrågan och varierande seriestorlekar”, säger Milton Guerry. ” Ökad produktivitet säkerställer också att företagen förblir konkurrenskraftiga och därmed säkerställs  arbetstillfällen över tid”.