Sverige medelmåttigt och tappar i konkurrenskraft!

 

Ny rapport från Entreprenörskapsforum

Av rapporten Svensk Konkurrenskraft  framgår att Sverige behöver ett systematiskt arbete med att stärka konkurrenskraften. Av rapporten framgår att konkurrenskraft är ett brett begrepp och det finns inte ett enskilt ekonomiskt-politiskt område som allena har potential att stärka svensk konkurrenskraft och höja vårt välstånd. Tvärtom är det frågor som skär tvärs över olika politikområden och omfattar många olika komponenter. Rapporten identifierar ett antal områden där Sverige presterar sämre än många jämförbara länder. Rapporten visar att Sverige har ett behov av att reformera och förbättra ett flertal områden – alltifrån kompetensförsörjning och regelgivning till digitalisering och infrastruktur. I såväl fundamentala konkurrenskraftsfaktorer som i de faktiska ekonomiska utfallen framstår Sverige inte bara som mediokert i ett OECD-sammanhang utan uppvisar dessutom en negativ utvecklingstrend. Om inte denna trend bryts kommer Sverige att falla ytterligare i välståndsligan.

Rapportens övergripande slutsats är därför att Sverige skulle gynnas av att initiera ett brett och systematiskt arbete med att identifiera områden där vi behöver stärka insatserna för ökad konkurrenskraft. I detta arbete kan Sverige ta inspiration från andra länder som på ett systematiskt sätt bedriver konkurrenskraftsanalyser och genomför reformer.

Läs hela rapporten här: SEF_Rapport_2020