Topp 5 Robotics trender 2021 som formar industrier runt om i världen.

”Uppdraget att kombinera traditionell produktion med” digitala strategier ”sätter robotar i en poleposition, säger Dr Susanne Bieller, IFR: s generalsekreterare.

Programvara för artificiell intelligens i kombination med sensorer som syn och andra avkänningssystem gör det möjligt för robotar att bemästra svåra uppgifter, dessutom är den nya generationens robotar är lättare att installera och programmera. Framsteg inom kommunikationsprotokoll integrerar robotar sömlöst i automations- och Industry 4.0-strategier.

KUKA Smart produktion

Fordonsindustrin var banbrytande med att introducera industrirobotar i sina produktionslinjer som domineras av industrirobotar. I framtiden får vi se en utveckling som går mot mer nätverksinteraktion mellan robotar och autonoma styrda fordon – eller snarare autonoma mobilrobotar (AMR). Dessa mobila robotar är utrustade med den senaste navigeringstekniken och ökar flexibiliteten i jämförelse med traditionella produktionslinjer. Bilkarosser transporteras på förarlösa transportsystem där de kan frikopplas från monteringslinjeflödet och omdirigeras till monteringsstationer där olika varianter kan monteras. I detta koncept ingår även arbetsstationer där människa och robotar samarbetar. När bilmodellerna ändras helt är det bara att programmera om robotarna och AMR istället för att demontera hela produktionslinjen.

LARA (Lightweight Agile robot assistent) monterad på MAV (Multi-Sensing Autonomous vehicle) palleteringsprodukter © NEURA Robotics GmbH

Den nya tekniken med autonoma robotsystem bidrar till ökad robotanvändning i branscher som logistik, livsmedel, textil, träprodukter och plast. Den pågående digitala transformationen kommer att leda till helt nya affärsmodeller eftersom producenterna kan diversifiera lättare än någonsin. I den smarta fabriken kommer olika produkter att monteras i samma flexibla robotstation vilket innebär att den traditionella produktionslinjen kommer att minska i betydelse.

Investeringar i modern robotteknik kommer också att drivas av kravet på ett mindre koldioxidavtryck. Moderna robotar är energieffektiva och minskar därmed direkt energiförbrukningen i produktionen. Genom högre precision producerar de också färre felaktiga och undermåliga varor, vilket har en positiv inverkan på förhållandet mellan resursinsats och produktion. Dessutom hjälper robotar till att kostnadseffektivt producera utrustning för förnybar energi, såsom solceller eller vätebränsleceller.

Pandemisituationen har visat svagheten i dom globaliserade försörjningskedjorna. Många företag ökar nu sin produktivitet genom automatisering och har då möjligheten att erbjuda sina kunder närproducerade konkurrenskraftiga produkter.

”Framsteg inom robotteknik bidrar till ökad robotadoption”, säger Dr Susanne Bieller, generalsekreterare för IFR. ”COVID-19-pandemin påskyndar användningen av robotar och robotautomation i helt andra branscher och nya tillämpningar.I detta avseende har pandemin visat sig vara en mycket stor drivkraft för förändring i branschen”.