Under kommande tio år tar robotarna över 20 miljoner industrijobb, enligt en ny Rapport från Oxford Economics. Men automationen skapar lika många nya jobb.

I dag finns 2,25 miljoner industrirobotar i världen, vilket är en tredubbling jämfört med för 20 år sedan. År 2030 kommer världen att ha 20 miljoner robotar, varav 14 miljoner i Kina. Den accelererande robotiseringen kommer att slå ut 20 miljoner jobb i tillverkningsindustrin fram till 2030. I genomsnitt ersätter varje nyinstallerad robot 1,6 industriarbetare. Det spår författarna bakom studien How robots change the world från det brittiska analys- och prognosföretaget Oxford Economics.

Rapporten pekar både på de negativa och positiva effekterna av robotisering och automatisering. Självklart leder automatisering vanligen till en ersättning av manuellt arbete eftersom målet för automatisering är att öka produktiviteten. Robotisering och automatisering är därför mycket viktigt för att bibehålla företagens globala konkurrenskraft. Automatisering används också i produktionsprocesser där det är svårt att hitta arbetskraft, eller där man vill ta bort monotona, farliga och tunga arbeten. Genom robotisering och automatisering skapas också många nya uppgifter och jobb, antingen direkt i företaget t.ex. genom att skapa en högre efterfrågan pga företagens ökande konkurrenskraft vilket leder till ökad produktion och ökade sälj insatser dessutom ökar behovet av tjänster som behövs för att klara av högre efterfrågan. Detta är ett av de viktigaste resultaten i studien, som säger att den ekonomiska tillväxten som orsakas av ökad robotisering kommer att skapa nya sysselsättningsmöjligheter i samma takt som substitutionseffekterna. Rapporten konstaterar också att automatiseringens implikationer inte är lika fördelade över alla regioner och inkomstgrupper i ett land och uppmanar politiker att tex se över utbildningsbehovet för de grupper som kommer att påverkas av den ökande automatiseringen. Sammantaget konstaterar rapporten att snabb adoption av robotar och automation har en positiv inverkan på både kort och medellång sikt när det gäller ekonomisk tillväxt och det leder till signifikanta vinster i BNP-tillväxten för världens största ekonomier. Uppskattningen av sysselsättningsförluster baseras på en genomsnittlig tillväxt på den globala robotmarknaden på 15% årligen under det närmaste decenniet, vilket är en extrapolering av IFRs treåriga förutsägelse år 2017. Sett från dagens perspektiv förväntar sig IFR en lägre tillväxt av robotmarknaden mellan 2019 och 2030, vilket också skulle minska de möjliga effekterna på sysselsättningen.

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA