Unga vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin

Unga vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin
Den äldre generationen menar att unga inte vill arbeta inom industrin. De unga anser att industrin inte erbjuder tillräckligt attraktiva arbetsuppgifter. Senaste Industry Trend Monitor från tankesmedjan AutomaTHINK visar att det finns en tydlig generationsklyfta inom svensk tillverkningsindustri.

Industry Trend Monitor genomförs av Elmia Automation tillsammans med tankesmedjan AutomaTHINK, Fairlink och Ny Teknik. Undersökningen syftar till att kartlägga och skapa en bild över det svenska industrisamhället och genomförs två gånger per år. Under våren är fokus på medarbetare och trender, under hösten på teknik och trender.

analys-industry-trend-monitor_varen_2019