Den globala försäljningen av servicerobotar ökade med 37 % under 2021.

Ny Rapport från IFR ”World Robotics 2022 – Service Robots”,

Den starkaste tillväxten av professionella servicerobotar kan noteras i Europa följt av Nordamerika och Asien. Samtidigt växte försäljningen av nya servicerobotar för konsumenttjänster med 9 %, enligt rapporten 

Servicerobotar för professionellt bruk

”Servicerobotar för professionellt bruk är extremt olika”, säger IFR:s VD Marina Bill. ”De är vanligtvis utformade för att utföra en specifik uppgift och kan hittas i lager, på sjukhus och flygplatser eller till och med hjälpa till med att automatiskt mjölka kor.”

Fem toppapplikationer för professionella servicerobotar efter sålda enheter:

Cirka 121 000 professionella servicerobotar såldes 2021 – en tredjedel av dessa robotar är inriktade på transport av varor eller gods sk Autonomous Mobile Robot AMR . Majoriteten av robotarna används i inomhusmiljöer, t.ex. lager och fabriker. Totalt 286 företag i världen tillverkar servicerobotar i denna kategori.

Besöksrobotar åtnjuter växande popularitet men jämfört med marknadspotentialen är försäljningssiffrorna fortfarande låga: Mer än 20 000 enheter (+85%) såldes 2021. Robotar i denna kategori används antingen för servering av mat och dryck eller för mobil vägledning, information, och kommunikation.

Försäljningen av medicinska robotar ökade med 23 % till 14 823 enheter. Majoriteten är kirurgiska robotar, följt av robotar för rehabilitering och terapi, medan andelen robotar för diagnostik fortfarande är låg.

Efterfrågan på professionella städrobotar ökade med 31 %. Försäljning av mer än 12 600 enheter rapporterades. Huvudapplikationen i denna grupp är golvrengöring. Desinfektionsrobotar som sprejar desinficerande vätskor eller använder ultraviolett ljus för att förstöra virus i sjukhusmiljöer har också sett en starkt växande efterfrågan sedan starten av Covid-19-pandemin. Andra professionella robotstädrobotar används för fönster-, pool- och solpanelsrengöring.

Robotik spelar en viktig roll i digitaliseringen av jordbruket mer än 8 000 enheter (+6%) såldes 2021. Robotar är väletablerade inom komjölkning, och utfodring. Robotar för odling av grödor är fortfarande i sin  linda.

Servicerobotar för konsumentbruk

”Servicerobotar för konsumentmarknaden är främst avsedda för hemmiljöer, de hjälper till med dammsugning, golvstädning eller trädgårdsarbete, de används även för social interaktion och utbildning”, säger IFR:s ordförande Marina Bill. ”Dessa tjänsterobotar är producerade för en massmarknad med helt annan prissättning och marknadsföring jämfört med tjänsterobotar för professionellt bruk.”

Servicerobotar för hushållsuppgifter utgjorde den största gruppen konsumentrobotar. Nästan 19 miljoner enheter (+12%) såldes 2021. Dammsugningsrobotar och andra robotar för inomhusgolvstädning inomhus är för närvarande den mest använda applikationen. Den här typen av servicerobot finns i nästan alla elbutiker, vilket gör den lättillgänglig för konsumenterna. Den vanligaste trädgårdsroboten används för gräsklippning. Denna marknad förväntas växa med en tvåsiffrig tillväxttakt varje år under de närmaste åren.

Vårdrobotar som hjälper en åldrande befolkning i sina egna hem är en växande nischmarknad.

Servicerobotbranschens struktur

Även om servicerobotbranschen är en ung och växande bransch, så är 87 % av servicerobottillverkarna etablerade före 2017. Andelen nystartade företag har minskat de senaste åren eftersom branschens fokus har skiftat mer mot mjukvara och applikationsutveckling. Många servicerobotleverantörer använder tredjepartshårdvara för att skapa en lösning och räknas därför inte som en servicerobottillverkare i IFR servicerobotstatistik.

IFR:s undersökning visar två orsaker till den minskande andelen nystartade företag i service robotiksegmentet: 

-Vissa marknadssegment har redan uppnått en hög mognadsnivå till exempel AMR för lagerlogistik. 

-Många servicerobot applikationer är baserade på tillgängliga kollaborativa industrirobotar. Dessa servicerobotleverantörer betraktas därför inte som en servicerobotproducent – ​​eftersom roboten köps från tredje part. Dessa företag är mer att betrakta som systemintegratörer, som kombinerar olika komponenter och utvecklar mjukvara för att skapa en lösning.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Den globala försäljningen av servicerobotar ökade med 37 % under 2021.

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer