EU investerar stort i robotautomation

Europeiska unionens 27 medlemsländer installerade nästan 72 000 robotar år 2022, vilket innebär en ökning med 6% jämfört med föregående år. Detta är PRELIMINÄRA resultat som presenteras av International Federation of Robotics (IFR).

Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och Polen är de länder som står för den största ökningen av robotvolymen , säger Marina Bill, ordförande  International Federation of Robotics (IFR). ”Dessa länder står för cirka 70% av alla industrirobotar som installerats inom EU år 2022.”

Tyskland utgör den största robotmarknaden i Europa. Cirka 26 000 enheter installerades år 2022 (+3%). Detta motsvarade 37% av de totala installationerna inom EU. Globalt sett hade landet den fjärde högsta robottätheten, efter Japan, Singapore och Sydkorea.

Bilindustrin är traditionellt sett den främsta kunden för industrirobotar i Tyskland. 27% av robotarna installerades inom fordonsindustrin 2022. Detta motsvarade 7 100 enheter, vilket är en minskning med 22% jämfört med föregående år – en cyklisk investeringsbeteende som är välkänt inom detta segment. Den metallbearbetande industrin installerade 4 200 enheter (+20%) år 2022. Detta överstiger nivån före pandemin som låg kring 3 500 enheter per år. Robotinstallationer inom plast- och kemikalieindustrin har ökat med 7% till 2 200 enheter år 2022.

Italien är den näst största robotmarknaden i Europa efter Tyskland. Ett historiskt högt antal på nästan 12 000 enheter (+10%) installerades år 2022. Detta motsvarar 16% av de totala installationerna inom EU.

Landet har en stark metall- och maskinindustri, robot försäljningen till denna bransch nådde 3 700 enheter – år 2022 – en ökning med 18% jämfört med föregående år. Robotförsäljningen inom plast- och kemikalieindustrin ökade med 42% med 1 400 installerade enheter. Dessutom har landet en betydande livsmedelsindustri där robotinstallationerna ökade med 9% och nådde 1 400 enheter år 2022. Efterfrågan från bilindustrin minskade med 22% till 900 enheter. Detta segment domineras av Stellantis Group, som bildades genom sammanslagningen av FIAT, Chrysler och PSA i Frankrike.

Robotmarknaden i Frankrike rankades som den tredje största i Europa år 2022. Robotinstallationer ökade med 15% och uppgick till totalt 7 400 enheter. Detta är mindre än en tredjedel av antalet i grannlandet Tyskland. Den främsta kunden är metallindustrin med en marknadsandel på 22%. Segmentet installerade 1 600 enheter, en ökning med 23%. Bilindustrin växte med 19% och nådde 1 600 enheter. Detta motsvarar en marknadsandel på 21%. Den franska regeringens stimulanspaket på 100 miljarder euro för investeringar i smarta fabriksutrustningar, som trädde i kraft mitt 2021, kommer att skapa ny efterfrågan på industrirobotar under de kommande åren.

Årliga installationer i Spanien ökade med 12% och nådde totalt 3 800 enheter. Fordonstillverkare är traditionellt den stora användaren av Robotar. Enligt International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) är Spanien den näst största biltillverkaren i Europa efter Tyskland. Bilindustrin i Spanien installerade 900 enheter, en ökning med 5%. Försäljningen till metallindustrin ökade med 20% och nådde 900 enheter. Fordonsindustrin och metallindustrin stod för nästan 50% av robotinstallationerna år 2022.

Robotinstallationerna i Polen visar en stark uppåtgående trend i nio år och nådde totalt 3 100 enheter år 2022, vilket är det näst bästa resultatet efter toppnivån på 3 500 enheter år 2021. Efterfrågan från metall- och maskinindustrin ökade med 17% till 600 enheter år 2022. Bilindustrin visade en cyklisk efterfrågan med 500 installerade enheter, en minskning med 37%. Kriget i grannlandet Ukraina dämpade tillverkningsindustrin. I polen gynnas investeringar i digitalisering och automatisering med totalt 160 miljarder euro i EU-investeringsstöd som pågår mellan åren 2021 till och med 2027.

Det totala antalet installerade industrirobotar i europa, inklusive icke-EU-medlemsländer, nådde totalt 84 000 enheter år 2022, en ökning med 3%.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen EU investerar stort i robotautomation

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer