Industrirobotar och arbetsolyckor-sanningen bakom statistiken

I det moderna samhället är automatisering och användningen av industrirobotar allt viktigare. Teknologin har revolutionerat industrin genom att öka effektiviteten och eliminera farliga arbetsmiljöer. Men med framstegen inom robotteknik har det också uppstått farhågor och oro kring säkerheten på arbetsplatserna.

tidningen Automation nr 6/2023 finns en artikel med rubriken “Fjolårets statistik över dödsfall sticker ut,” exemplifierat av ett foto på en industrirobot. Av artikeln framgår att dödsolyckor på arbetsplatserna ökat dramatiskt, och man får lätt intrycket att detta är kopplat till industrirobotar Men är det verkligen så? Låt oss granska statistiken och kasta ljus över detta påstående.

Registrerade olyckor och dödsfall orsakat av industrirobotar

Under tidsperioden 2018-2022 har det årligen anmälts cirka 20-30 arbetsolyckor orsakat av industrirobotar som leder till sjukfrånvaro. Två dödsolyckor har inträffat en 2017 och en 2020.

Viktigt att notera är att antalet operativa industrirobotar i tillverkningsindustrin under denna tidsperiod ökat med 23 %. Det totala antalet operativa robotar i den svenska tillverkningsindustrin uppgår i dag till mer än 16 000 enheter.

Skillnad mellan Anmälda Arbetsskador och Allvarliga Tillbud

För att förstå statistiken bättre måste vi också skilja mellan två olika rapporteringssystem. Å ena sidan har vi Försäkringskassan, där alla arbetsskador, inklusive de orsakade av industrirobotar, måste anmälas av arbetsgivaren.

Denna statistik används för att skapa den officiella arbetsskadestatistiken. Arbetsmiljöverket, tar emot anmälningar om svåra personskador och allvarliga tillbud i arbetet. Dessa anmälningar är begränsade eftersom de primärt fungerar som signalsystem för att varna myndigheten om allvarliga incidenter.

Det är viktigt att förstå att dessa två system är skilda från varandra och reglerade av olika lagar. Statistik om arbetsolyckor med sjukfrånvaro är inte samma sak som statistik om svåra personskador eller allvarliga tillbud i arbetet. Att blanda ihop dessa två typer av data kan leda till missförstånd och felaktiga slutsatser.

Slutsats

Användningen av industrirobotar har inte lett till en dramatisk ökning av arbetsolyckor och dödsolyckor på arbetsplatserna under den tidsperiod som undersökts av arbetsmiljöverket.

Vilket visar att vi måste vara försiktiga med att dra slutsatser baserade på felaktiga eller missförstådda data. Att demonisera industrirobotar och robotautomation utan korrekt grund är vare sig rättvist eller konstruktivt för branschen och vår tillverkningsindustri.

CE Märkning och maskinförordningen

Alla företag måste följa de regler som fastställts i maskinförordningen när de använder robotautomationsanläggningar och se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats.

Alla automationsprodukter, som till exempel industrirobotar, måste ha ett CE-märke från tillverkaren. Detta märke indikerar att produkten uppfyller de europeiska säkerhets- och hälsokraven.

Det är viktigt att förstå att när man för första gången integrerar en robot i sin produktionsprocess, så betyder inte CE-märket på roboten att den automatiskt kan användas utan vidare. Tvärtom, när en robot integreras i ett produktionssystem, så måste hela produktionsanläggningen där roboten används genomgå en ny CE-märkning, eftersom säkerheten i hela anläggningen påverkas.

Om företag känner sig osäkra om hur de ska hantera CE-märkningen, kan de få hjälp från systemintegratörer eller konsultföretag som är specialiserade på maskinsäkerhet och maskinförordningen.

Slutligen, vår vision måste sträcka sig bortom enbart att minska skador och olyckor kopplade till robotautomation. Den bör istället sikta på att helt och hållet eliminera dessa risker. Det är av yttersta vikt att vi kontinuerligt strävar efter att göra robotarbetsplatserna både säkra och effektiva.

För att uppnå detta mål är det nödvändigt att strikt följa de regler och säkerhetsåtgärder som fastställts i maskinförordningen. Genom att göra detta säkerställer vi inte bara arbetsplatsens säkerhet utan också en framtid där robotautomation kan bidra till ökad produktivitet och välbefinnande för alla inblandade parter.

Ove Leichsenring

Ordförande Swedish Industrial Robot Association SWIRA

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Industrirobotar och arbetsolyckor-sanningen bakom statistiken

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer