Marknaden för smarta lager förväntas fördubblas till 2028

Marknadens expansion beror på flerkanals distributionsnätverk, en betoning på gröna initiativ och hållbarhet för att minimera avfall i logistikverksamheter.

En ny rapport från ResearchandMarkets, visar att den globala marknaden för smarta lager förväntas uppleva en anmärkningsvärd tillväxt, med prognoser som indikerar en ökning från 20,4 miljarder dollar år 2023 till 40,5 miljarder dollar år 2028.

Denna tillväxt förväntas ske med en robust årlig tillväxttakt (CAGR) på 14,6% under prognosperioden. Expansionen av marknaden för smarta lager drivs av flera nyckelfaktorer, inklusive framväxten av flerkanals distributionsnätverk och en ökande betoning på gröna initiativ och hållbarhet för att minimera avfall i logistikverksamheter.

• Hårdvarusegmentet, som omfattar teknologier som RFID-system, sensornätverk, realtidspositions system, automatiserade styrda fordon, autonoma mobila robotar och transportbandsystem, förväntas registrera den största marknadsstorleken under prognosperioden. Dessa teknologier är mycket efterfrågade på grund av den ökande användningen av IoT, sensorer och AI för att optimera lagerverksamheten.

• Segmentet för hälsa och mediciner förväntas ha den snabbast växande CAGR under prognosperioden. Smarta lagerlösningar spelar en avgörande roll inom denna sektor och säkerställer synlighet och effektiv hantering av läkemedel och medicinska enheter, spårning av utgångsdatum och kontrollerade miljöförhållanden.

• Stora lager förväntas har den största marknadspotentialen, drivna av den ökande efterfrågan på automation och skalbarhet i hanteringen, särskilt i distributionscentraler för stora återförsäljare och e-handelsjättar.

Begränsningar: 

-Brist på enhetliga styrdokument inom en fragmenterad logistikindustri.

-Data-säkerhets- och integritetsbekymmer.

Möjligheter:

-Adoption av AR- och VR-teknologier för att effektivisera lagerverksamheten.

-Ökat fokus på Warehouse 4.0 för att minska driftskostnader.

-Framsteg inom självkörande fordon och robotik.

Utmaningar:

-Brist på medvetenhet bland småskaliga industrier.

-Höga implementerings och underhållskostnader för små och medelstora företag.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Marknaden för smarta lager förväntas fördubblas till 2028

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer