Ny IFR Rapport World Service Robots 2023

Det totala antalet servicerobotar som såldes för professionellt bruk nådde 158 000 enheter år 2022 – en ökning med 48%. Brist på personal är en stark drivkraft för företag att automatisera.

Procentsiffran visar förändringen gentemot föregående år

”Service-robotindustrin utvecklas i snabb takt”, säger Marina Bill, president för International Federation of Robotics.” Bristen på kvalificerad arbetskraft och bristande intresse för servicejobb ökar efterfrågan. IFR har identifierat nästan 1 000 leverantörer av service-robotar världen över som levererar autonoma robottjänster.”

Nedan listas de fem största användningsområdena för professionella service-robotar efter antal sålda enheter

Mobila autonoma robotlösningar inom transport och logistik har ökat kraftigt. Försäljningen ökade med 44% med mer än 86 000 enheter sålda år 2022. Försäljningen av mobila autonoma robotar för användning i inomhusmiljöer ökade med 78% och nådde nästan 37 300 enheter. Många av dessa robotar är avsedda för mat- och dryckesleverans i restauranger.

Mer än  24 500 service robotar såldes år 2022 för mobil vägledning, information och fjärrövervakning vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år ( +125%)

Försäljningen av medicinska robotar minskade med 4% till cirka 9 300 enheter. Nästan 4 900 operationsrobotar (+5%) såldes, medan försäljningen av robotar för rehabilitering och terapi minskade med 16% till 3 200 robotar.

Servicerobotar inom jordbruksektorn ökade med 18% till nästan 8 000 enheter år 2022. Mer än 5 800 robotar (+9%) såldes för uppgifter som mjölkning och stallrengöring. Bristen på arbetskraft i jordbrukssektorn och efterfrågan på mer hållbart jordbruk gör servicerobotar mycket intressant.

Marknaden för professionella städrobotar ökade med 8% och nådde nästan 6 900 enheter. Huvudanvändningen är golvrengöring med 4 900 enheter sålda – en ökning med 10%.

Servicerobotar för konsumentbruk produceras för en massmarknad, vilket gör det till ett mycket annorlunda segment jämfört med service-robotar för professionellt bruk. Försäljningen av robotar för konsumentbruk nådde cirka 5,1 miljoner enheter år 2022 att jämföra med 158 000 enheter sålda för professionellt bruk.

Idag hittar vi den starkaste konsumentefterfrågan inom hushållsområdet. Nästan 4,9 miljoner robotar såldes år 2022. Den mest använda tillämpningen är inomhusrengöring av golv med cirka 2,8 miljoner sålda robotar. Robotdammsugare är vanliga i privata hushåll sedan många år tillbaka. Förutom cyklisk volatilitet förutspår IFR:s statistikavdelning en fortsatt stark tillväxt i denna sektor de kommande åren.

Precis som robotdammsugare är trädgårdsrobotar redan en del i många människors vardagsliv. Försäljningen av gräsklippningsrobotar nådde 1,1 miljoner enheter år 2022.

Robotar för social interaktion och utbildning är den näst största konsumenttillämpningsgruppen. Försäljningen av utbildningsrobotar nådde nästan 104 000 enheter. Robotar för social interaktion och sällskap uppgick till 53 000 enheter.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Ny IFR Rapport World Service Robots 2023

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer