Produktionslandet Danmark

Kort sammanfattning av artikel från Manufacturing Academy of Denmark  MADE som firar 10-årsjubileum i år. 

Lars Aagaard, som har suttit i toppen av Grundfos sedan 2003, berättar hur de största aktörerna inom dansk tillverkningsindustri gick samman för att rädda produktionsekosystemet i Danmark som var på väg mot en kollaps och hur Danmark har gått från att outsourca produktionsjobb till att skapa mer lokala värde och leveranskedjor.

”Det fanns länge en utbredd uppfattning om att produktion inte var viktigt för Danmarks framtid,” säger Lars Aagaard, som har suttit i toppen av Grundfos sedan 2003 – tidigare som Group Executive Vice President och nu som Non-Executive Vice President.

Under 2000-talet flyttade allt fler produktionsföretag sin produktion utanför Danmarks gränser. Från 2001 till 2006 outsourcades nästan 4 000 industrijobb i företag med över 50 anställda till utlandet, enligt en analys utförd av Danmarks Statistik. När produktionen flyttar utomlands rycker man också undan mattan för hela ekosystemet, förklarar Lars Aagaard 

”Vi som arbetade med tillverkning och produktion insåg att vi skulle förlora produktionen i Danmark. Det skulle vara ett helt ekosystem av anställda inom tillverkning, design, konstruktion och forskning som riskerade att försvinna, eftersom det finns en djup samverkan mellan produktionen och själva produktutvecklingen, vilket kräver kunskapsutbyte,” förklarar han.

Enligt Lars Agaard fanns det ”alldeles för få ingenjörer och doktorander” med inriktning på produktion, Grundfos och andra företag började därför söka kunskap utanför landets gränser istället i slutet av 2000-talet och början av 2010-talet:

Efter flera försök att väcka politikerna tillsammans med Dansk Industri bestämde sig Danmarks största aktörer inom produktion sig för att ta saken i egna händer 2013. Företagen Danfoss, Grundfos, Siemens, Terma, The LEGO Group, Danish Crown och NKT Photonics, ett antal kunskapsinstitutioner och universitet samt Industriens Fond och Dansk Industri skapade föreningen MADE och projektet SPIR ( Strategic Platform for Innovation and Research), som bestod av en rad forskningsprojekt med ett gemensamt mål att samla och rädda den danska tillverkningsindustrin. MADE och SPIR startades genom en bred finansiering från företag, Innovationsfonden, Industriens Fond, universitet samt privata föreningar och fonder.

Vid den tiden började också de politiska vindarna vända. I ett tal på en konferens 2013 sa dåvarande statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) att ”Danmark är ett produktionsland. Och det ska Danmark fortsätta att vara”.

Tanken bakom MADE var att samla Danmarks produktionskunskap och säkerställa att det är företagens behov som styrde forskningen. ”Det uppstod en gemensam vision, och man kom närmare varandra och fick en förståelse för varandras styrkor. Plötsligt fanns det en helt annan dynamik och ett helt nytt intresse för produktionssektorn”.

SPIR blev startskottet för föreningen MADE 2014. Där anställdes nästan 22 doktorander inom produktionsföretag och antalet växte till 48, när företag, universitet med flera bidrog med ytterligare forskare till projektet. 

Det fanns en stor energi inom gemenskapen. Nu skulle doktorander inte sitta isolerade med sina egna projekt, utan mötas över gränserna. MADE var med och ändrade berättelsen om Danmark som produktionsland,” säger han och tillägger: ”Det fick eko – även utanför Danmarks gränser.”

Idag har MADE utsetts till det nationella klustret för Avancerad Produktion av Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse och Uddannelse och Forskningsministeriet. Därmed har  produktion utsetts till en av totalt 14 prioriterade områden som den Danska regeringen har pekat ut som viktiga framtidssatsningar. Utöver mer forskning har MADE också kraftigt ökat antalet årliga evenemang och projekt för att stärka konkurrenskraften hos danska produktionsföretag och produktionsekosystemet.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Produktionslandet Danmark

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer